Cultuurhistorische waarden panden vastgelegd in bestemmingsplan

Het parapluplan voor bouw- en cultuurhistorie is op 4 oktober jongstleden door de gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat de cultuurhistorische of bouwhistorische waarde van gebouwen in Zwolle is vastgelegd.

Het parapluplan is bedoeld om een zorgvuldige omgang met de Zwolse cultuur- en bouwhistorische waarden eenduidig vast te leggen in het bestemmingsplan. Zo kan er beter rekening gehouden worden met deze waarden bij wijzigingsplannen of ontwikkelingen. Door dit bestemmingsplan op te stellen, voldoet Zwolle aan de wettelijke plicht om cultuurhistorisch waardevolle panden in bestemmingsplannen een plek te geven. Daarnaast kan de gemeente bij vergunningaanvragen toetsen of de eigenaar op een zorgvuldige wijze met deze waarde omgaat.

Behouden

In het bestemmingsplan wordt voor verschillende gebouwen de cultuurhistorische waarde vastgelegd. In verschillende gradaties wordt daarmee ook vastgelegd hoe de cultuurhistorische waarde voor de toekomst rekening gehouden moet worden, bijvoorbeeld door een sloopverbod of het onderzoeken van de bouwhistorie voordat tot sloop wordt overgegaan. Het parapluplan omvat in totaal 131 complexen en 831 panden die op een of andere manier een cultuur- of bouwhistorische waarde hebben.

De vergadering van de gemeenteraad en het parapluplan met bijlagen is hier te vinden: