De nieuwe Kindregeling in Zwolle

Kinderen moeten zo veel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door muziek- of dansles te volgen of door mee te doen met activiteiten van school. Voor ouders met een laag inkomen is dit soms lastig. Daarom is er nu de Kindregeling.

Met deze regeling kunt u een vergoeding krijgen voor:

  • Schoolkosten (zoals schoolreisjes, gymkleding, een laptop of rekenmachine)
  • Kunst en cultuur (zoals muziek- en dansles of culturele uitjes, zoals een bezoek aan een museum)

3 regelingen in één

Sinds 1 januari 2021 vallen drie regelingen onder de Kindregeling. De gemeente voegt deze samen zodat u nu nog maar één regeling hoeft aan te vragen. Deze regelingen heten nu samen de Kindregeling:

  • Activiteitenregeling (eerder via Stichting Meedoen)
  • Vergoeding kunst en cultuur (eerder via Stichting Meedoen)
  • Scholierenregeling (van de gemeente Zwolle)

Voor kinderen tot 18 jaar

De Kindregeling is voor kinderen tot 18 jaar, die zitten op de basisschool, het voortgezet onderwijs of het 1e of 2e jaar van het mbo. U moet voldoen aan de inkomensnorm. Op www.zwolle.nl/kindregeling ziet u wat de inkomensnormen zijn.  

Aanmelden Kindregeling en meer weten

U kunt zich bij de gemeente Zwolle aanmelden voor de Kindregeling. Ga voor meer informatie naar www.zwolle.nl/kindregeling