Een slimme binnenstad: Inzicht in verkeersstromen binnenstad

Met het programma Slimme Binnenstad wil de gemeente Zwolle inzicht krijgen in het gebruik van die straten en pleinen en wil daarom de verkeersstromen monitoren.

Zwolle groeit en er zijn steeds meer mensen die van de historische binnenstad willen genieten. Sinds de COVID-19 zijn wij ons er nog meer van bewust hoe belangrijk onze openbare ruimte, onze buiten ruimte is. Met het programma Slimme Binnenstad wil de gemeente Zwolle inzicht krijgen in het gebruik van die straten en pleinen en wil daarom de verkeersstromen monitoren. Door te meten hoe inwoners, ondernemers en bezoekers zich door de binnenstad verplaatsen per fiets of (bestel)auto an de gemeente aan de hand van de data keuzes maken die daarop aansluiten. Met meer aandacht voor loop- en fietsroutes en een stadslogistiek die faciliteert maar niet hinderlijk voor onze bezoekers.

Camera's

Om dit inzicht te verkrijgen plaatst de gemeente op een aantal toegangswegen naar de Binnenstad zogenaamde ANPR-camera’s. Deze camera’s worden gebruikt om het bestel- en vrachtverkeer van en naar de binnenstad te monitoren: wanneer, hoeveel en wat voor type voertuig rijdt er op de weg. Aan de hand van deze data kan de gemeent­­­­­­­e samen met de leveranciers, ondernemers en bewoners een plan maken dat tegemoet komt aan de zero-emissie doelstelling in 2025. ­­

Fiets

Een tweede onderdeel is het vroegtijdig kunnen sturen van fietsers naar de beschikbare stallingsruimte in de binnenstad. Via routes die op dat moment minder druk zijn. Om dit voor elkaar te krijgen worden er in de gemeentelijke fietsenstalling camera’s opgehangen die registeren hoeveel fietsen er staan en worden er verwijsborden naar de stallingen geplaatst. Daarnaast wordt op een tweetal punten in de binnenstad telsensoren geplaatst die het aantal voetgangers bijhoudt.Binnenkort wordt de aanbesteding voor de registratiesystemen gedaan. Als de Autoriteit Persoonsgegevens akkoord gaat met de proef, dan worden naar verwachting worden de eerste camera’s voor de zomervakantie opgehangen.

Privacy

Privacy is voor de gemeente Zwolle heel belangrijk, daarom worden alle voorschriften en wettelijke eisen uit de Algemene verordening persoonsbescherming (AVG) die op deze manier van dataverzameling betrekking hebben nauwkeurig opgevolgd.Voor beide doelen worden camera’s gebruikt. De beelden worden direct geanonimiseerd en verwerkt tot een algemene rapportage. Medewerkers van de gemeente Zwolle hebben alleen toegang tot de rapportages, en niet tot de beelden. De beelden kunnen niet gebruikt worden voor handhavings- of opsporingsdoeleinden.

Slimme samenleving

Het verzamelen en analyseren van data en inzetten techniek zijn nooit een doel op zich, maar worden ingezet voor de opgaven waar de gemeente voor staat. Het project Senshagen is een ander voorbeeld van de slimme samenleving. In Stadshagen meten ruim 50 bewoners de hoeveelheid fijnstof en met weerstations wordt het lokale klimaat in de wijk in kaart gebracht. Aan de hand hiervan is het mogelijk om maatregelen te nemen voor bijvoorbeeld hittestress of wateroverlast.

Meer informatie is te vinden op www.zwolle.nl/slimmebinnenstad