Extra noodopvang 0-18 jaar buiten gewone kinderopvangtijden

De gemeente Zwolle en Prokino Kinderopvang / Zorg vinden het erg belangrijk dat voor kinderen en jongeren extra noodopvang mogelijk is tijdens deze tweede lockdown. Daarom hebben zij samen hierover afspraken gemaakt.

Wat is het aanbod?

Noodopvang voor kinderen en jongeren in de leeftijd 0 tot 18 jaar buiten de gewone kinderopvangtijden. Dus ook in het weekend en tijdens de feestdagen. Opvang ’s nachts wordt in principe niet aangeboden. Is opvang ’s nachts wel echt nodig? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam op telefoonnummer 038-4989980.

Wie komt in aanmerking?

De noodopvang is voor:

  • Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ouder of voogd met een cruciaal beroep. 
  • Kinderen en jongeren voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De aanmelding voor deze kinderen verloopt ook via het Sociaal wijkteam. 

Aanmelden voor opvang

Om een plek te garanderen vragen we u om uw kind minimaal twee werkdagen van te voren aan te melden. Het kan natuurlijk dat de noodopvang toch niet nodig is, meld dit dan minimaal één werkdag van te voren. Houd er alstublieft rekening mee dat medewerkers zich extra inzetten om noodopvang te regelen. Dan is het fijn dat u wel noodopvang tijdig afzegt, om kosten en onnodige inzet van mensen te voorkomen. 

Contact

Neem voor meer informatie:

  • Over opvang ’s nachts, weekenden, feestdagen of voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie of met een ouder met een cruciaal beroep contact op met het Sociaal wijkteam, telefoon 038 4989980.
  • Over opvang buiten de gewone kinderopvangtijden (doordeweeks en niet ’s nachts) voor 0 – 13 jarigen met een ouder of voogd met een cruciaal beroep contact op met Prokino Kinderopvang, telefoon 038 3338792 (tijdens kantooruren van 08.30 – 16.30 uur en op 24 & 31 december van 08.30 – 12.00 uur) of via email: regio-middenoost@prokino.nl.