Gemeente Zwolle en ROVA bestrijden weer de Japanse duizendknoop

Gemeente Zwolle en ROVA bestrijden weer de Japanse duizendknoop

Het groeiseizoen van de Japanse duizendknoop is begonnen. Om de plant terug te dringen zijn de gemeente Zwolle en ROVA weer begonnen met de jaarlijkse bestrijding. De Zwolse aanpak bestaat voor het grootste deel uit het afgraven en verwijderen van de plant met wortel en al. In de jaren daarna worden de plekken herhaaldelijk geïnspecteerd door medewerkers van ROVA, die eventueel nieuw opkomende plantjes direct verwijderen. Dankzij deze aanpak is de Japanse duizendknoop inmiddels op 37 locaties in Zwolle succesvol bestreden. Dit jaar wordt de aanpak voortgezet.

Beste aanpak

Om de Japanse duizendknoop te bestrijden, worden de locaties in Zwolle omgewoeld met een kleine graafmachine. Bij kleigrond worden de wortels daarna met de hand verwijderd en bij zandbodem worden de wortels uit de grond gezeefd. Landelijk gezien en uit de Zwolse proef van een paar jaar geleden blijkt deze methode het meest effectief tegen zo laag mogelijke kosten.

Bestrijding Japanse duizendknoop in Zwolle

Eerste resultaten zichtbaar

Omdat de Japanse duizendknoop zeer snel groeit en zich gemakkelijk verspreidt, is het belangrijk om de plant met wortel en al te verwijderen. “De medewerkers van ROVA zorgen dat de wortels worden uitgegraven. Door dit te blijven herhalen, raakt de duizendknoop uitgeput en zal deze uiteindelijk helemaal verdwijnen” zegt Erik Bakker, Adviseur Groen bij gemeente Zwolle. “Met de aanpak hebben we inmiddels 37 plekken schoon gekregen. Toch blijven we deze plekken goed volgen om te zien of er eventueel toch nog iets opkomt”.

Bestrijding Japanse duizendknoop in Zwolle

Nazorg is belangrijk

Bij deze vorm van bestrijding is nazorg heel belangrijk. “We blijven de locaties waar de Japanse duizendknoop is bestreden volgens een strakke planning meerdere jaren controleren. Dit is belangrijk omdat kleine afgebroken stukjes wortels weer kunnen uitlopen. Kleine opkomende plantjes worden met hand uitgestoken” zegt Roelof Orsel, Toezichthouder kwaliteit Beheer Buitenruimte bij ROVA.

Bestrijding Japanse duizendknoop in Zwolle

Ruimte voor maatwerk

Op locaties waar de plant moeilijk afgegraven kan worden, bijvoorbeeld taluds, is elektrocutie beter om in te zetten. Bij deze methode wordt de plant onder stroom gezet met zo’n 3000 volt, waardoor de plant wordt gekookt en kapot gaat. “Ook doen we soms proeven om experimentele bestrijdingsmethoden te testen. Voorop staat dat we de plant in de openbare ruimte bestrijden zonder chemische middelen”, geeft Richard van der Sligte, directievoerder Groen bij de gemeente Zwolle aan.

Waarom is Japanse duizendknoop een probleem?

De Japanse duizendknoop is een zogenaamde invasieve exoot. Dit betekent dat de plant van oorsprong niet in Nederland thuishoort en andere inheemse plantensoorten verdringt. Daardoor is de plant een bedreiging voor de biodiversiteit. De Japanse duizendknoop komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en is naar Europa gehaald als tuinplant. Naast dat de plant een bedreiging is voor de biodiversiteit kan de plant, door de enorme groeikracht van de wortelstokken, grote schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, riolering en zelfs funderingen van gebouwen.

Zelf verwijderen en melden

De plant staat niet alleen in de buitenruimte. Inwoners kunnen de plant ook in de tuin hebben staan. Wanneer Zwollenaren zelf een Japanse duizendknoop in de tuin hebben, is het advies om deze met wortel en al te verwijderen en bij het restafval te doen. Deze plant moet niet bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft), want dan kan de plant zich weer via compost in de buitenruimte en tuinen verspreiden. Op dit moment is de Japanse duizendknoop op 291 plekken in de stad in kaart gebracht. De locaties zijn te zien op de website www.zwolle.nl/duizendknoop. Bewoners kunnen de plant op andere plekken in de stad melden via diezelfde website, of telefonisch via 14038.

Gemeente Zwolle bestrijdt de Japanse duizendknoop