Gezamenlijke actie tegen ondermijning

Vandaag houden de gemeente Zwolle, omgevingsdienst, politie, Belastingdienst, UWV, Douane en RIEC Oost-Nederland samen een integrale controle op verschillende locaties in Zwolle. 

De diensten controleren verschillende locaties in Zwolle. Het doel is om zicht te krijgen op de activiteiten van deze bedrijven. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld vergunningen, op naleving van de milieuregels, op accijnzen, verschillende vormen van (uitkerings)fraude, het gebruik van de panden etcetera. De controle wordt gehouden naar aanleiding van verschillende signalen van mogelijke ondermijnende activiteiten. Aan het einde van de actie volgt meer informatie. 

Ondermijning
Ondermijnig door (georganiseerde) criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat het beste kan worden aangepakt door als overheid zo veel mogelijk gezamenlijk op te treden. Criminelen maken bijvoorbeeld gebruik van bedrijven of dienstverleners om hun criminele activiteiten te maskeren of zwart geld wit te wassen. De overheid richt zich daarom niet alleen op criminelen, maar ook op mogelijke faciliterende bedrijven. Om ondermijning te voorkomen voeren overheidspartners regelmatig gezamenlijk controles uit. Omdat de bevoegdheden van de overheidsdiensten elkaar aanvullen, kunnen locaties grondiger gecontroleerd worden.

Overheidsdiensten tegen ondermijning.pdf