Inzet jeugdhulp in Zwolle: samen keuzes maken

Inzet jeugdhulp in Zwolle: samen keuzes maken

Als we specialistische jeugdhulp beschikbaar willen houden voor de kinderen die dat echt nodig hebben, zullen we samen keuzes moeten maken. Een andere kijk op wat we als normaal zien bij kinderen en opvoeden is hierbij noodzakelijk. Gemeente Zwolle sprak hierover met diverse professionals, jongeren en ouders tijdens een inspirerende en druk bezochte werkbijeenkomst. Drie prikkelende sprekers namen de zaal mee in hun visie op jeugdhulp. Daarover werd vervolgens in drie groepen doorgesproken.

Wethouder Michiel van Willigen: “Ouders zijn het allerbelangrijkste in het leven van een kind en zijn als eerste verantwoordelijk. Daarnaast staat het onderwijs. Op de derde plek komen de professionals in de jeugdhulp. Zij zijn ondersteunend aan de ouders en het onderwijs. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede aansluiting van de jeugdzorg op de verantwoordelijkheden van ouders en het onderwijs.”

Doen wat nodig is en niet doen wat niet nodig is

Merei Lubbe van economisch adviesbureau LPBL gaf aan dat het aantal kinderen in de jeugdhulp stijgt met wachtlijsten en hoge kosten als gevolg. Merei: “Dat maakt het noodzakelijk om keuzes te maken. Hiervoor is een goed toegeruste toegang tot de hulp een voorwaarde. Professionals die in staat zijn goed te signaleren en te selecteren. Dit maakt het mogelijk om te doen wat nodig is en niet te doen wat niet nodig is.” 

Tijdens de bijeenkomst werd fanatiek gebrainstormt met post-its.

Variëteit omarmen: kinderen zijn niet allemaal hetzelfde

Bert Wienen houdt zich bezig met onderzoek rondom de vraag hoe het kan dat er steeds meer kinderen en ouders zijn die om jeugdhulp vragen. Bert: “Steeds meer kinderen denken dat ze afwijken van de norm. Steeds meer ouders denken dat opvoeden alleen kan met hulp van professionals. Geef ruimte voor andere oplossingen en verleg hierbij de focus van individu naar de samenleving. Hierbij is het belangrijk om variëteit te omarmen. Kinderen zijn niet allemaal hetzelfde en dat is normaal”.

Normaliseren is gezond verstand gebruiken en weerwoord geven

Hoogleraar Orthopedagogiek Laura Batstra: “We moeten inzetten op anders denken over wat normaal is in het gedrag van kinderen. Ook is het normaal dat opvoeden soms pittig is. Normaliseren is je gezonde verstand gebruiken en weerwoord geven”. Haar advies aan gemeentes is: kijk ook naar de omstandigheden waarin kinderen opgroeien. Investeer in armoedebestrijding en maak het mogelijk voor alle kinderen om te sporten of op andere manieren mee te doen. Ook hield zij een pleidooi om weerwoord te bieden aan de boodschap in tijdschriften, reclame en sociale media, dat het leven van je kind perfect moet zijn en dat je anders zorg nodig hebt.

Achtergrond

Sinds 2015 is de gemeente Zwolle verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. De gemeente werkt aan concrete handvatten voor het maken van goede keuzes bij het al dan niet inzetten van jeugdhulp. Dat doen wij samen met betrokkenen uit de stad, zoals het onderwijs, zorgprofessionals, de participatieraad en de jongerenraad. Gemeente Zwolle gebruikt de opbrengsten uiteindelijk voor het formuleren van een ‘afwegingskader jeugdhulp’ en een nieuwe ‘verordening Jeugdhulp’. Deze worden over enkele maanden voorgelegd aan de gemeenteraad van Zwolle.