Jongeren doen mee met Week van het Geld: “Goed omgaan met geld is goud waard!”

Van 22 tot en met 26 maart 2021vieren we de 10e editie van de Week van het geld. De Week van het Geld is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het platform jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid in de toekomst. De Week van het Geld is een belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van jongeren, zowel op school als thuis.

De gemeente Zwolle heeft samen met het Financieel Spreekuur en het Deltion College de handen ineen geslagen om een invulling te geven aan de Week van het geld. De Week van het Geld is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de bekendste projectweken in het onderwijs en richt zich met name op de basis- en middelbare school. Dit jaar zijn ook mbo-studenten in Zwolle betrokken in de vorm van een online les in het kader van financiën en geldzaken. Hierin komen allerlei onderwerpen over geldzaken interactief aan bod. Tijdens één van deze lessen, op woensdag 24 maart, zal Dorrit de Jong, wethouder gemeente Zwolle, aansluiten.

Voorkomen schulden

‘Het liefst wil je voorkomen dat schulden bij jongeren ontstaan,’ zegt De Jong. ‘Schulden zorgen voor stress, waardoor de kans op schooluitval groter wordt. Niet elke jongere weet dan de weg naar hulp te vinden, of durft om hulp te vragen. Het is belangrijk dat er op school aandacht wordt besteed aan het leren omgaan met geld. En dan onder begeleiding van een deskundige. Daarmee doorbreek je het taboe op geldzorgen. Het is namelijk geen schande om daarbij ondersteuning te vragen.’

Laagdrempelig

Naast de online lessen komt er ook een hand-out met handige lesformats en lesmaterialen voor leraren om het onderwerp geldzaken op een laagdrempelige manier te kunnen behandelen in de les. Tijdens de online lessen zijn ervaringsdeskundigen vanuit de landelijke “Kom jij eruit” campagne aanwezig. Zij zullen hun ervaringen met de studenten delen.

Webinar voor leraren

Ten slotte wordt er een webinar voor leraren georganiseerd. Onderwerpen als ‘Wat is het effect van armoede/schulden op het brein van jongeren?’, ‘Wat betekent financiële krapte voor jongeren en hoe signaleren je geldproblemen bij jongeren?’ Deze webinar wordt verzorgd door Tamara Madern, Lector Schuldpreventie & Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden & Incasso van de Hogeschool Utrecht.