Niet eens met WOZ-waarde of twijfelt u?

Neem vóór 25 maart contact op met het GBLT

Tussen 16 en 20 februari verstuurt GBLT het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting. Hierop staan de gemeente- en waterschapsbelastingen en de WOZ-beschikking met de WOZ-waarde. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde of twijfelt u? Neem dan voor 25 maart contact op met het GBLT. Bel 088-064 55 55 en kies voor keuze 2. U krijgt direct contact met een WOZ-specialist. Samen bespreekt u uw vragen.

Meer informatie vindt u op de website van het GBLT.

Het GBLT is het Gemeenschappelijk Belastingkantoor. Het GBLT regelt verschillende belastingen van de gemeente Zwolle en vijf andere gemeenten. Ook stelt het GBLT de WOZ-waardes vast.