Nieuw model identiteitskaart

Vanaf 2 augustus 2021 introduceert de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart.

De belangrijkste veranderingen zijn dat er vingerafdrukken in de chip komen en dat het burgerservicenummer (BSN) wordt verwerkt in een QR-code op de achterkant van de ID-kaart.

Uw huidige ID-kaart kunt u gewoon blijven gebruiken tot de geldigheidsdatum. Vraagt u na 2 augustus een ID-kaart aan dan krijgt u altijd het nieuwe model. Voor meer informatie kijk op de website van de RvIG.