Online webinars: omgaan met pubers en angst bij kinderen

Ouders krijgen vaak te maken met lastige situaties als het om hun kinderen gaat. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met pubers of angst bij kinderen. Ouders weten niet altijd hoe ze met dit soort situaties om moeten gaan. Daarom organiseert het Sociaal Wijkteam Zwolle in samenwerking met Impluz op 24 november en 1 december twee losse, online webinars over deze onderwerpen. Orthopedagoog Rolf Tebbens is spreker op deze avonden.

24 november: webinar puberende brein

Hoe ga je om met een puber? Moet je boos worden? Of juist meegaand zijn? Tijdens de puberteit verandert er veel in het brein van de jongere. Dit beïnvloedt zijn of haar gedrag, gedachtenwereld en emoties enorm. Door het typische pubergedrag kan het er thuis of op school soms heftig aan toe gaan. Ouders en leerkrachten kunnen flink met de handen in het haar zitten.

Door uitleg over de veranderingen in het brein en door handvatten te bieden wil Rolf Tebbens ouders en leerkrachten beter leren omgaan met de pubers. Zo vertelt hij meer over de kracht van humor en relativering in het omgaan met de puber, maar ook over de invloed van sociale media en hoe het kind hierin begeleid kan worden. Tijdens het webinar is er  voldoende ruimte voor vragen.

Voor wie: ouders, leerkrachten en andere belangstellenden van kinderen/leerlingen tussen de 10 en 16 jaar.
Tijdstip: 19.30 uur tot 21.00 uur
Aanmelden: stuur een mail naar SR.Nickel@swt.zwolle.nl om u aan te melden. Geef in het mailtje duidelijk aan dat u interesse heeft in de webinar over het puberende brein.

1 december: webinar angst bij kinderen

Het is heel normaal dat kinderen van tijd tot tijd angst ervaren. Angst heeft een functie in het kader van overleven. En iedere leeftijd kent zijn eigen angsten. Wel kun je als ouder het kind met de spanningen en angsten leren omgaan. Het voorbeeld dat ouders geven is van grote invloed op het gedrag van het kind in spannende situaties. Zo is het belangrijk om de angstige situaties aan te gaan en niet te vermijden. Dat laatste vergroot de angst alleen maar. Het ene kind heeft meer last van angsten dan het andere kind. Voor sommige kinderen is de angst zo groot, dat ze er niet goed door kunnen functioneren. Dat uit zich bijvoorbeeld in slecht slapen, niet meer naar school willen of niet buiten willen spelen. In andere gevallen is er een enorme angst voor bepaalde dieren. Deze angsten zijn vaak onnodig.

Tijdens dit webinar legt Rolf Tebbens ouders, leerkrachten of andere belangstellenden meer uit over de aard van angst, wanneer een angst normaal is en wanneer er een reden is voor zorg. Hij geeft de juiste handvatten om het kind hier op een goede manier in te begeleiden.

Voor wie: ouders, leerkrachten of andere belangstellenden van kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
Tijdstip: 19.30 uur tot 21.00 uur
Aanmelden: stuur een mail naar SR.Nickel@swt.zwolle.nl om u aan te melden. Geef in het mailtje duidelijk aan dat u interesse heeft in de webinar over angst bij kinderen.