Oud en nieuw in Senshagen: wat deden de sensoren?

In Senhagen wordt met behulp van sensoren de fijnstof in de lucht gemeten. Zo ook tijdens oud en nieuw.

Sinds oktober meten we met nieuwe fijnstofsensoren in het project SensHagen. Met deze sensoren proberen we in samenwerking met het RIVM, inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit. Fijnstof bestaat uit deeltjes, kleiner dan 10 micrometer in de lucht. Dit drukken we uit in PM10 of PM2.5. Dit is afhankelijk van de grootte van de deeltjes. Ter vergelijking, dit is ongeveer 10 keer kleiner dan de dikte van een haar. Omdat de deeltjes klein zijn, kunnen ze bij een hoge en langdurige blootstelling effecten op gezondheid en klimaat geven. Er zijn meerdere bronnen van fijnstof, bijvoorbeeld verkeer, Sahara zand of verbranding. Dit laatste meten we onder andere tijdens oud en nieuw. We laten aan de hand van oud en nieuw zien welke mogelijkheden er zijn om inzicht te krijgen in fijnstofconcentraties in de wijk. 

Een piek in fijnstof rond 01.00 uur over het hele land

Tijdens oud en nieuw zien we een toename in fijnstof net na middernacht. Dit komt overeen met de landelijke trend, waarbij het dit jaar iets langer duurde voordat de piek was bereikt. Deze piek was vervolgens ook lager dan de vorige jaren. Zo zien we dat de gemiddelde concentratie fijnstof in Zwolle net boven de 300 µg/m3 stijgt rond één uur. Vervolgens duurt het tot bijna 19.00 uur 1 januari tot de waarden weer gedaald zijn tot het oude niveau van 15 µg/m3

Figuur 1: Toename van de gemiddelde fijnstofconcentratie tijdens oud en nieuw. De fijnstof piek vindt plaats rond één uur en neemt daarna langzaam af.

Zelf meten

Wil je zelf aan de slag met fijnstofmetingen op landelijk niveau? Het RIVM is bezig om een analysetool beschikbaar te stellen. Houd www.samenmeten.nl in de gaten.

Patronen ontdekken in fijnstofmetingen

Door fijnstof te meten bij SensHagen proberen we patronen te ontdekken in de metingen om inzicht te krijgen de luchtkwaliteit. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld zoals hierboven beschreven in de tijd. Dan achterhalen we wanneer er veel fijnstof is gemeten en proberen we dit te koppelen aan een gebeurtenis. In dit voorbeeld is dit oud en nieuw. 

Daarnaast zijn de fijnstofwaardes sterk afhankelijk van de windrichting, aangezien het fijnstof een richting op geblazen wordt. Tijdens oud en nieuw kwam de windrichting uit het zuidwesten.  Voor SensHagen hebben we de metingen per uur in kaart gebracht. Hierin maken we inzichtelijk hoe de metingen door te tijd heen toe en afnemen. Het valt op dat we de hoogste concentraties meten in het zuiden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het fijnstof vanuit de stad door de windrichting naar Stadshagen is gewaaid. 

Meer metingen nodig voor vervolganalyses 

Met bovenstaande inzichten in oud en nieuw proberen we te bekijken welke analyses er mogelijk zijn met SensHagen. Voor een goede vervolganalyse, moeten we eerst een jaar lang meten. Het beeld over de patronen wordt namelijk betrouwbaarder naarmate we meer en langer meten. We gaan in ieder geval aan de slag met de vragen:‘Welke patronen in fijnstof kunnen we ontdekken in de tijd’ en ‘Welke combinatie van windrichting en windsnelheid zorgt voor de hoogste concentraties fijnstof?’.  Hier kunnen we ook de data vanuit de weerstations in SensHagen voor gebruiken, in samenwerking met het KNMI. Daarnaast gaan we de metingen van de fijnstofsensoren combineren met de snuffelfietsen. Wil je meer weten over de toekomst van dit project? Houd www.senshagen.nl in de gaten voor de ontwikkelingen rond SensHagen.