Plannen voor versnelde ontwikkeling Breecamp-West

In de Zwolse wijk Stadshagen is Breecamp-West al tien jaar geleden aangewezen als woonlocatie. De oorspronkelijke planning was om vanaf 2026 het gebied te ontwikkelen. Vanwege de grote vraag naar duurzame en betaalbare  woningen is door de gemeente Zwolle in samenspraak met grondeigenaren BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Roosdom Tijhuis besloten om de ontwikkeling van Breecamp-West te versnellen. Het college van B&W heeft daarom op 19 juli ingestemd met de startnotitie Breecamp-West. In deze startnotitie worden de opgave, ambities, uitgangspunten en het bijbehorend proces voor een versnelde ontwikkeling van Breecamp-West beschreven.

Breecamp-West ligt binnen de gemeentelijke grenzen van Zwolle, in de noordwesthoek van de wijk Stadshagen. Het ligt aan de westzijde van de Scholtensteeg en grenst aan de dorpsgrenzen van ’s Heerenbroek (gemeente Kampen) en de polder Mastenbroek. De komende tijd wordt onderzocht  op welke wijze 400 tot 600 woningen een goede plek kunnen krijgen in het omliggende landschap. De gemeenten Kampen en Zwolle stemmen hierover bestuurlijk af.

Duurzame woningen

Naast een goede aansluiting op het omliggende landschap tussen stad en polder, is bij de ontwikkeling van deze nieuwe buurt veel aandacht voor duurzaamheid. Verder krijgt de buurt  een dorps karakter en is er aandacht voor gezondheid en veiligheid. Een belangrijke opgave is het ontwerpen van deze nieuwe buurt in een natuurlijke woonomgeving en de ligging van het gebied in de polder.

Urgentie meer betaalbare woningen

De versnelde ontwikkeling van Breecamp-West past bij de urgentie die de gemeente Zwolle voelt om de komende jaren veel (betaalbare) woningen toe te voegen om tegemoet te komen aan de grote vraag in de stad. Tot 2030 voegen we 1000 woningen toe aan het woningbestand van Zwolle, 60% hiervan is inbreiding en 40% uitbreiding. Zwolle wil een variatie van goedkope (30%), middeldure (40%) en dure woningen (30%) realiseren.

Betrekken belanghebbenden

Met de omliggende buurt- en belangenvereniging is al contact geweest. Besproken is hoe zij betrokken worden. De komende jaren wordt er gewerkt aan een gebiedsvisie en als vervolg daarop een ruimtelijk ontwikkelingsplan. Hierin wordt vastgelegd hoe de ontwikkeling van Breecamp-West gaat plaatsvinden.