Statement burgemeester Peter Snijders over crisisnoodopvang IJsselhallen

Vanmiddag heeft het kabinet een dringend beroep gedaan op de gemeente Zwolle om vanavond een groep vluchtelingen op te vangen in de IJsselhallen. De plotselinge komst van deze groep vluchtelingen verrast ons en uiteraard de bewoners in de directe omgeving, dat begrijp ik heel goed. Maar Zwolle is een stad waar we altijd klaar staan om hulp te bieden aan mensen in nood.

De opvang in de IJsselhallen is bedoeld om de mensen even op adem te laten komen voordat ze de asielprocedure in gaan. Ze worden daar voor de duur van vier nachten opgevangen.

Omdat de nood hoog is en we pas vanmiddag zijn ingelicht moeten we heel snel handelen. Daardoor kunnen we als gemeente niet de omgeving tijdig informeren en meenemen zoals we dat normaal zouden doen.

 

Toevoeging 19 september 2022:

Crisisnoodopvang: vragen of melden van overlast?

Heeft u vragen over de opvang in de IJsselhallen of wilt u overlast melden? Bel dan eerst de locatiemanager. Dit is Martijn Wieringa, hij is bereikbaar op telefoon 06 2060 2383.

U kunt de gemeente Zwolle bereiken via het algemene nummer 14038 (algemene nummer, niet in het weekend) of via e-mail aan stadsdeelmidden@zwolle.nl

Via www.zwolle.nl/meldingen kunt u meldingen doen over de openbare ruimte (vervuiling, vernieling etc.).