Uitbreiding buurttuin Fluessen

Uitbreiding buurttuin Fluessen

De Fluweeltuin tussen de Fluessen en de Welle heeft een extra stuk grond van de gemeente geadopteerd. Het aantal enthousiaste buurtgenoten dat samen tuiniert in de buurttuin is zo toegenomen dat de tuinders contact opnamen met de wijkbeheerder van de gemeente Zwolle Monique Wiegers.

Samen beslissen de tuinders over de nieuwe inrichting van tuin. Nadat ROVA de grond plantklaar heeft gemaakt, zijn ze aan de slag gegaan.

In een video vertellen de bewoners over hun tuinplannen.

Adoptiegrond

Voor het beheer en onderhoud van de gemeentegrond hebben de bewoners een adoptieovereenkomst van de gemeente getekend met afspraken en regels.

MijnWijk

De bewoners van de Fluweeltuin hebben hun initiatief op MijnWijk geplaatst.

Heb jij ook een goed idee voor de buurt en wil je daarvoor ook zelf de handen uit de mouwen steken? Plaats dan je idee op dit platform voor bewonersinitiatieven. Op die manier krijg je contact met de wijkbeheerder Monique Wiegers en kun je medestanders in de buurt zoeken.

Meer informatie vind je op www.zwolle.nl/mijnwijk