Vijf vragen over de groei van Zwolle en de samenwerking met de Rijksoverheid

De regio Zwolle is in trek. Dat wordt niet alleen hier in de regio gezien, maar ook door de Rijksoverheid in Den Haag. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar woningen in Zwolle en omstreken. Maar ook naar plekken om te werken, te leren en te ontmoeten. En voor dit alles is het nodig om je makkelijk te kunnen verplaatsen binnen de regio, maar ook naar andere steden in Nederland. Tegelijkertijd willen we in regio Zwolle ook rekening houden met de toekomst en wat er op ons afkomt  als het gaat om het klimaat en energie. Dat alles samen zijn flinke uitdagingen, want we willen regio Zwolle aantrekkelijk, leefbaar, gezond en veilig houden. Samenwerken is hiervoor een must. 

1. Wat heeft Zwolle afgesproken met het Rijk als het gaat om de groei van deze regio?

Er is met de minister afgesproken dat er de komende tijd onderzoek gedaan wordt naar de groei van de regio. Dat betekent dat er onderzocht wordt waar de groei op gebied van wonen en werken plaats kan vinden. Daarbij wordt er ook gekeken naar de bereikbaarheid van de regio. Dit is namelijk sterk met elkaar verbonden.   

2. Waarom werkt Zwolle samen met het Rijk aan een onderzoek naar de groei van Zwolle en omgeving?

De minister ziet ook dat er in Zwolle en de regio veel uitdagingen zijn. Vorig jaar zijn er daarom een aantal afspraken gemaakt. Eén van deze afspraken is een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijke groei van de regio en wat dit betekent voor bereikbaarheid, wonen, werken, natuur, klimaat en energie. Het is belangrijk om dit soort onderzoeken samen te doen, omdat al deze thema’s met elkaar verbonden zijn.
Er moet daarbij met veel factoren rekening gehouden worden. De samenwerking met andere overheden is hiervoor essentieel. Van onderzoek tot uitvoering. Bijvoorbeeld als het gaat om een mogelijke nieuwe woonwijk. Dit kan de gemeente niet alleen realiseren. De hulp van andere overheden is hiervoor nodig.

3. Ik hoor de term Verstedelijkingsstrategie voorbij komen. Wat betekent dat? Worden we dan een stad met de omvang en skyline van Rotterdam of Amsterdam?

Deze term wordt door de Rijksoverheid gebruikt als het gaat om de groei van steden en de omgeving. Ook in andere regio’s in Nederland worden ‘Verstedelijkingsstrategieën’ gemaakt. De term zegt niet wat over de uitkomst. Het doel is bijvoorbeeld niet om een stad als Rotterdam te worden. Het uitgangspunt is dat de kwaliteiten van Zwolle behouden blijven. 

4. Wanneer zijn de onderzoeken klaar? En kan ik deze inzien?

De komende tijd wordt er aan het onderzoek gewerkt. Het streven is dat het onderzoek in het najaar van 2021 klaar is. Dan zijn de uitkomsten ook in te zien voor iedereen via een speciale website. Voor alle inwoners van Zwolle en van de regio. En natuurlijk ook voor de gemeenteraden en maatschappelijke organisaties. In november 2021 worden de uitkomsten waarschijnlijk aan de minister voorgelegd.

5. Wie beslist vervolgens of er bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk in Zwolle komt?

Uiteindelijk beslissen de Zwolse gemeenteraadsleden hierover. Deze keuze zal gemaakt worden in de Omgevingsvisie 3.0. 

In de Omgevingsvisie wordt de toekomst van de stad beschreven. Zo’n visie maakt de gemeente niet alleen, maar samen met Zwollenaren. Er wordt nu gewerkt aan de Omgevingsvisie 2.0. In deze visie staat nog geen voorstel over een nieuwe Zwolse wijk. De ruimte voor nieuwe woningen wordt in deze visie gezocht binnen de bestaande stad. En er kan nog geen keuze gemaakt worden over nieuwe uitbreidingen, want het onderzoek samen met het Rijk is net gestart.