Week tegen Kindermishandeling van start in regio IJsselland

Week tegen Kindermishandeling van start in regio IJsselland

Van 16 tot en met 22 november 2020 vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. Een moment waarop de strijd tegen kindermishandeling nog eens in de spotlight wordt gezet. De regio IJsselland organiseerde een aantal activiteiten, waaronder een ochtendwebinar voor professionals, met als thema ‘Leren van elkaar’.

Videoboodschap

De week werd geopend met een filmpje waarin lokale bestuurders en de directeur van Veilig Thuis IJsselland, een statement afgeven over het onderwerp kindermishandeling.

Webinar voor professionals

Op maandag 16 november vond er een inspirerend ochtendwebinar plaats met als thema ‘Leren van elkaar’. De verbinding werd gevormd door verhalen van ervaringsdeskundigen. Sprekers als Henrica Elburg, aandachtsfunctionaris kindermishandeling & huiselijk geweld van Isala en een ervaringsdeskundige van Team Kim deelden hun expertise. Vanuit verschillende invalshoeken werd het onderwerp kindermishandeling besproken. Tevens werden nieuwe inzichten en inspiratie meegegeven die de professionals in hun dagelijkse werk kunnen toepassen. Er namen 500 professionals deel aan de onlinebijeenkomst die werd georganiseerd door de elf gemeenten in de Regio IJsselland, Isala, Kadera en Veilig Thuis IJsselland.

Juist nu extra aandacht voor kwetsbare kinderen

Corona zorgt bij meer mensen voor financiële zorgen en minder sociale contacten. Het is daarom juist in deze tijd extra urgent om aandacht te houden voor kindermishandeling. Ieder kind is er één te veel. Samen kunnen we kindermishandeling tegengaan. Door ervaringen te delen kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.

Week tegen Kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling wordt jaarlijks georganiseerd. Door heel Nederland vinden er activiteiten plaats om aandacht te vragen voor kinderen die opgroeien in onveilige gezinssituaties. Het gaat om ruim 118.000 kinderen.

Kom in actie!

Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld ingezinnen, doorbreken. Klik hier voor meer informatie.