Zes vragen over de toekomst van Regio Zwolle en de samenwerking met de Rijksoverheid

De regio Zwolle is in trek. Dat wordt niet alleen hier in de regio gezien, maar ook door de Rijksoverheid in Den Haag. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar woningen in Zwolle en omstreken. Maar ook naar plekken om te werken, te leren en te ontmoeten. En voor dit alles is het nodig om je makkelijk te kunnen verplaatsen binnen de regio, maar ook naar andere steden in Nederland. Tegelijkertijd willen we in Regio Zwolle ook rekening houden met de toekomst en wat er op ons afkomt  als het gaat om het klimaat en energie. Dat alles samen zijn flinke uitdagingen, want we willen Regio Zwolle aantrekkelijk, leefbaar, gezond en veilig houden. Samenwerken is hiervoor een must. 

1. Wat heeft Regio Zwolle afgesproken met het Rijk als het gaat om de ontwikkeling van deze regio?

Er is met de minister afgesproken dat er de komende tijd onderzoek gedaan wordt naar de ontwikkeling van de regio. Dat betekent dat er onderzocht wordt welke behoefte er is als het gaat om nieuwe huizen en bedrijven. En hoe daar in de regio in kan worden voorzien. Daarbij wordt er ook gekeken naar de bereikbaarheid van de regio en thema’s als klimaat en energie. Dit is alles is namelijk sterk met elkaar verbonden.

 2. Waarom werkt de gemeente Zwolle samen met het Rijk aan een onderzoek naar de ontwikkeling van Zwolle en omgeving?

De minister ziet dat er in Zwolle en de regio veel uitdagingen zijn. Vorig jaar is daarom een aantal afspraken gemaakt. Eén van deze afspraken is een gezamenlijk onderzoek naar de verdere ontwikkeling van de regio en wat dit betekent voor de bereikbaarheid, wonen en werken en hoe we daarbij ook rekening kunnen houden met natuur, klimaat en energie. Het is belangrijk om dit soort onderzoeken samen te doen, omdat al deze thema’s met elkaar verbonden zijn.
Er moet daarbij met veel factoren rekening gehouden worden. De samenwerking met andere overheden is hiervoor essentieel. Van onderzoek tot uitvoering. Bijvoorbeeld als het gaat over waar we huizen bouwen doen we dat zoveel mogelijk bij elkaar in en om de stad Zwolle of verdelen we dat over alle gemeenten? Of waar we investeren in een betere mobiliteit in de regio? Dit kan de gemeente niet alleen. De hulp van andere overheden en partijen is hiervoor nodig.

3. Ik hoor de term Verstedelijkingsstrategie voorbij komen. Wat betekent dat? Worden we dan een stad met de omvang en skyline van Rotterdam of Amsterdam?

Deze term wordt door de Rijksoverheid gebruikt als het gaat om de groei van steden en de omgeving. Ook in andere regio’s in Nederland worden ‘Verstedelijkingsstrategieën’ gemaakt. De term zegt niet wat over de uitkomst. Het doel is bijvoorbeeld niet om een stad als Rotterdam te worden. Het uitgangspunt is dat de kwaliteiten van Zwolle behouden blijven. 

4. Kunnen inwoners van Zwolle en de regio ook meedenken?

De ideeën van inwoners over de toekomst van de regio zijn belangrijk. Via gemeenten en maatschappelijke organisaties wordt hun perspectief ingebracht in het onderzoek. Informatie over dit proces is binnenkort beschikbaar via de website van Regio Zwolle.

5. Wanneer zijn de onderzoeken klaar? En kan ik deze straks inzien?

De komende tijd wordt er aan het onderzoek gewerkt. Het streven is dat het onderzoek in het najaar van 2021 klaar is. Dan zijn de uitkomsten voor iedereen in te zien. Voor alle inwoners van Zwolle en van de regio. En natuurlijk ook voor de gemeenteraden en maatschappelijke organisaties. In november 2021 worden de uitkomsten aan de minister voorgelegd.

6. Wie beslist vervolgens of er bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk in Zwolle komt?

Uiteraard beslissen de Zwolse gemeenteraadsleden hierover. Deze keuze zal gemaakt worden op basis van de uitkomsten van de onderzoeken. Dit gebeurt bij het maken van de Omgevingsvisie 3.0. De Omgevingsvisie 3.0 wordt waarschijnlijk in 2022 of 2023 gemaakt. In een Omgevingsvisie wordt de toekomst van de gemeente beschreven. Zo’n visie maakt de gemeente niet alleen, maar samen met Zwollenaren. Er wordt nu gewerkt aan de Omgevingsvisie 2.0. In deze visie staat nog geen voorstel over een nieuwe woonwijk. De ruimte voor nieuwe woningen in de eerstkomende jaren wordt gezocht binnen de bestaande stad.