Zwolle onderstreept belang heldere taal

De gemeente Zwolle heeft zich aangesloten bij Direct Duidelijk. Burgemeester Peter Snijders en gemeentesecretaris Liesbeth Borsboom ondertekenden op 6 juli de Direct Duidelijk-deal. Zwolle onderstreept daarmee het belang van heldere taal.

Peter Snijders: “We vinden het belangrijk dat iedereen in Zwolle kan meedoen. Onze brieven en andere teksten moeten dan wel voor alle inwoners en ondernemers duidelijk zijn. Ook voor wie moeite heeft met lezen en schrijven. Heldere taal dus. Daar werkt ons Versimpelteam al een aantal jaar aan.”

Zwolle heeft al vele standaardbrieven, webteksten, beschikkingen, formulieren en andere teksten onder de loep genomen. Brieven zijn vereenvoudigd, vriendelijker van toon en voorzien van pictogrammen. Op sommige standaardbrieven staat een QR-code. Die verwijst naar een pagina op de website van de gemeente, waar de inwoner de brief kan laten voorlezen.   

Lezerspanel

Dit voorjaar is Zwolle een lezerspanel gestart. Die bestaat uit ruim 100 inwoners. Zij beoordelen brieven en andere teksten, die daardoor nóg duidelijker worden. De verbeterde versies staan op onze website. Via het Meldpunt Moeilijk Teksten kunnen inwoners een lastige tekst van de gemeente doorgeven.

Gewone taal

Taal is ontzettend belangrijk om in verbinding te staan met elkaar. Peter Snijders: “Ook komende tijd blijven we hier extra aandacht aan besteden. Want in onze dienstverlening mag moeilijke taal geen drempel zijn. Goed contact begint met gewone taal.”