(Centraal) stemmen tellen

Het tellen van de stemmen gebeurt altijd in het openbaar. U mag die telling dus bijwonen. Houd wel rekening met de geldende corona-richtlijnen. Een mondkapje is verplicht. Er zijn verschillende 'telmomenten':

Tellen stemmen van vroegstembureaus

Op woensdag 17 maart, vanaf circa. 9.00 uur worden de stemmen geteld van de stembureaus die op maandag en dinsdag open waren (de zogenoemde vroegstembureaus).  De telling gebeurt alleen op partijniveau en in de AA-hal van de IJsselhallen.

Tellen van de briefstemmen

Op woensdag 17 maart, vanaf circa. 9.00 uur worden de briefstemmen geteld. De telling gebeurt tot op kandidaatniveau en in de AA-hal van de IJsselhallen.

Tellen van de stemmen op de stembureaus

Op woensdagavond tellen de stembureauleden en stemmentellers na 21.00 uur alle stembiljetten tot op partijniveau. 

Centraal tellen van de stemmen

Op donderdag 18 maart, vanaf circa 9.00 uur worden alle (in persoon uitgebrachte) stemmen centraal geteld. Dat gebeurt in de AA-hal van de IJsselhallen.