Coronamaatregelen tijdens verkiezingen

Om de verkiezingen voor iedereen zo (corona)veilig mogelijk te maken, zijn er richtlijnen voor de inrichting van de stemlokalen en gedragsregels voor de kiezers.

Stemlokalen

Alle stemlokalen worden zodanig ingericht dat het zo veilig mogelijk is om te stemmen.  De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.

 • Er is een gezondheidscheck én desinfectiezuil bij de ingang van het stemlokaal
 • Er is een éénrichting looproute ingericht.
 • Op de vloer is afstandsbelijning aangebracht.
 • Waar mogelijk is er een aparte ingang of uitgang.
 • In elk stemlokaal is een corona-coach. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen. 
 • Elk stembureaulid doet vooraf een gezondheidscheck. Als een stembureaulid niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
 • De stembureauleden dragen een face-shield of mondneuskapje.

Kiezers

Voor de kiezers gelden de volgend basis-spelregels om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Heb respect voor / geduld met uw mede-kiezer en de stembureauleden. 

 • U ontvangt bij de stempas een gezondheidscheck. Beantwoord de vragen vóórdat u naar een stembureau gaat en stem niet in persoon als u één of meer vragen met 'ja' beantwoordt of al corona-klachten heeft.
 • Doe de gezondheidscheck bij de ingang van het stemlokaal, als u dat niet van te voren heeft gedaan en stem niet in persoon als u één of meer vragen met 'ja' beantwoordt of al corona-klachten heeft. 
 • In het stemlokaal draagt u een mondneuskapje.
  Let op! Voor het vaststellen van uw identiteit kan gevraagd worden uw mondkapje tijdelijk af te doen
 • U krijgt u een eigen rood potlood, dat u na het stemmen mee naar huis mag nemen.
 • U laat uw identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid door het voor het glas van het kuchscherm te houden.
 • Het kan zijn dat u gevraagd wordt even buiten te wachten als het te druk wordt ín het stemlokaal. TIP: neem bij regen een paraplu mee!
 • U volgt de aanwijzingen van de corona-coach en voorzitter van het stembureau op.

Laten we er samen - gemeente, stembureauleden en kiezers - voor zorgen dat deze verkiezingen veilig en goed verlopen.