Wat doet u bij een (dreigende) overstroming?

Stel, een dijk breekt door en het is vrijwel zeker dat het water uw huis bereikt. Wat doet u dan? De overheid vindt het belangrijk dat u weet wat er kan gebeuren en wat de gevolgen van een overstroming zijn. Maar ook dat u weet wat u zelf kunt doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Voor uzelf (en uw gezin), maar ook voor mensen in uw buurt die zichzelf niet goed kunnen redden.

In Nederland werken we er hard aan om de kans op een overstroming zo klein mogelijk te houden. Toch kan het een keer mis gaan. Weet u wat u in zo’n situatie moet doen?

Wat als het water stijgt?

Om u te informeren over overstromingen en u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, zijn de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland, Waterschap Drents-Overijsselse Delta en Veiligheidsregio IJsselland in de Mastenbroekerpolder en op de Kamper eilanden een pilotproject gestart. Binnen dit project ontwikkelen en testen we verschillende communicatiemiddelen.

In het voorjaar hebben we een aantal bewoners in dit gebied gevraagd hoe zij voor én tijdens een overstroming bij voorkeur geïnformeerd willen worden. Aan de hand van de antwoorden zijn twee nieuwe middelen ontwikkeld: een prototype van een overstromingskaart en een animatie.

Overstromingskaart

De kaart toont de maximale waterhoogten in de regio IJsselland en de uitvalswegen binnen het gebied. Daarnaast vindt u op de kaart tips voor als het water stijgt.

De kaart kunt u ook hieronder downloaden.

overstromingskaart.pdf

Animatie

De animatie laat zien wat u kunt doen als het water stijgt. En waar u in dat geval aan moet denken. De animatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio.

Verbeteren

De inwoners in het gebied wordt gevraagd mee te doen aan een enquête over de ontwikkelde communicatiemiddelen. Op basis hiervan kijken we in hoeverre we de middelen kunnen verbeteren en of we deze vervolgens voor alle gemeenten in Overijssel beschikbaar kunnen stellen.

Wat gebeurt er verder in uw buurt?

Water is een actueel thema binnen de provincie Overijssel. Kijk voor een overzicht van alle waterprojecten in uw buurt op www.onswater.nl/ of zwolle.nl/leven-met-water.

Wilt u meer weten?

Kijk voor meer informatie op de landelijke website www.overstroomik.nl/. Op deze website kunt u op basis van uw postcode zien hoe hoog het water bij u kan komen en wat u dan kunt doen.