Parkeervergunning of -abonnement opzeggen

U kunt uw parkeervergunning of - abonnement opzeggen 

  • als u deze niet meer nodig heeft of 
  • als u verhuist.

Ga hiervoor naar www.zwolle.nl/parkeerloketexterne-link-icoon (en klik op de knop Wijzig).

Bij het beëindigen van de vergunning of het abonnement kunt u geld terug krijgen. Teruggave kan alleen over de periode na datum van beëindiging van het lopende vergunningjaar en vindt alleen plaats als deze ten minste € 25,00 bedraagt.

Als u recht heeft op teruggave van de betaalde parkeerbelasting over de resterende periode van het jaar, dan wordt het bedrag binnen 14 dagen na de einddatum overgemaakt op uw bankrekeningnummer.

Als u op tijd opzegt, kunt u ook voorkomen dat uw vergunning of abonnement wordt verlengd voor het volgende jaar.

Parkeerpas

Als u gebruikmaakt van een parkeerpas, parkeerdruppel, pollerpas of transponder, dan vragen wij u deze terug te sturen naar:

Afdeling Vergunningen
Antwoordnummer 119
8000 VB in Zwolle.