Oude Rijkswegpark

Devotenpark

Groene erfenis van de oude rijksweg. Het Devotenpark is een groene strook tussen de A28 en Dieze Oost. Het is een rustige parkstrook met oude bomen, vijvers en grasvelden. Op de plek van het huidige park is in de jaren ’30 een rondweg om Zwolle gemaakt. Het autoverkeer richting Meppel hoefde dan niet meer door de stad. In de tweede helft van de jaren ’60 is deze weg vervangen door de A28.

De nieuwe snelweg is aangelegd op een talud, op dit gedeelte naast de bestaande weg. Ter hoogte van de Ruusbroecstraat ligt er zelfs nog een deel van het asfalt van de oude rijksweg. Ook zijn er bomen (vooral zomereiken) uit de jaren ’30 (en ’50) blijven staan. 

Bij de aanleg van de A28 zijn er drie (bergings)vijvers gegraven. Verder is er een doorgaand pad aangelegd parallel aan de A28 en zijn er wat bomen en bosjes geplant. Deze komen nu op leeftijd, waardoor er een wat verborgen maar fraai gebied is ontstaan. De (beplante) taluds langs de A28 zijn eigendom van Rijkswaterstaat. 

Tegen het park aan ligt een bewonersinitiatief; de tuinen van ‘Het Verre Oosten’ (op grond van de woningbouwcorporatie).

Kenmerken park

AanlegEind jaren ’60 van de 20e eeuw. Geen ontwerp voor het park als geheel.
Oppervlakte4,5 ha (exclusief taluds A28
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieBuurtpark met betekenis als ecologische verbindingszone.

Wat is er te doen

  • Trapveld
  • Oude / monumentale bomen
  • Hondenlosloopterrein (2x)
  • Vijver
  • Wandeling 1 – 5 km

Oude Rijkswegpark in beeld

Groenelementen

Bomen Gedeeltes met rijen eiken (uit de jaren ’30, ’50 en ’80) parallel aan de (oude en nieuwe) rijksweg. Verder verspreide groepen loofbomen als haagbeuk, wilg en linde.
Bos / bosplantsoenVerspreide groepen bosplantsoen, aan de randen van het park. Hierdoor zijn er zichtlijnen in de lengterichting, wat goed is voor de sociale veiligheid. Transparant snoeien, 3-laags. Het bosplantsoen op de taluds langs de rijksweg is eigendom van Rijkswaterstaat, maar in beheer bij de gemeente Zwolle.
HagenGeen
HeestersGeen
GrasExtensief gras. Alleen het trapveld en de hondenterreinen zijn gazon.
Water en oevers3 Vijvers, oevers extensief gras.
Vaste plantenGeen
VerhardingPaden van Schots graniet. Ter hoogte van Ruusbroecstraat ligt een gedeelte van het oude asfaltbeton van de voormalige rijksweg. Extensief in gebruik als speelplek.
ParkmeubilairBanken, standaard. Picknickbanken toevoegen.