Park Goosebroek

Park Gooseveld

Natuurlijke wateropvang langs de Westerveldse Aa. Goosebroek is een natuurgebied en wandelgebied langs de Westerveldse Aa, aan de oostrand van Zwolle. Aan het begin van deze eeuw was het riviertje hier een wat verstopte en vergeten waterloop. Onder de noemer ‘Stukje bij Beekje’ is het tussen 2005 en 2010 via meerdere projecten hersteld tot prachtige laaglandbeek.

Nu stroomt het water weer naar het noorden en liggen er meerdere velden voor de opvang van water. Er doorheen lopen fiets- en wandelpaden. Vandaar is er een weids uitzicht over het agrarisch landschap aan de oostzijde. Dit geeft het gevoel van ruimte aan het gebied. 

Alleen de paden, bermen en een aantal poelen zijn in beheer bij de gemeente Zwolle. De retentievelden zijn in eigendom en beheer bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze gebieden kennen een natuurlijke ontwikkeling. Ze raken langzaam begroeit tot vochtig bos, met ruigteranden. 

Langs het fietspad is er een afwisseling van retentiegebied - dat dus langzaam dichtgroeit – en open, originele weilanden. Dit geeft afwisseling aan de route. 

In het gebied is één pad beplant als laan met herinneringsbomen. Het gebied trekt in de middagpauze veel wandelaars vanaf het naastgelegen Oosterenk. Maar ook zijn er bezoekers van de wijde omtrek; het Goosebroek sluit aan op de langere groene vinger aan de oostrand van de stad.

Kenmerken park

Aanleg2010 (ontwerp gemeente Zwolle)
Oppervlakte14,1 ha (waarvan ongeveer een derde bij de gemeente Zwolle in beheer)
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieNatuurpark. Waterretentie- en uitloopgebied, deel van de groene vinger aan de oostrand Zwolle.

Wat is er te doen

  • Herinneringsbomen
  • Natuurontwikkeling
  • Wandeling 1 – 5 km

Gooseveld in beeld

Groenelementen

BomenEr is een laantje met herinneringsbomen (Hollandse linde). In het gebied zijn nog een rij, een groep en een aantal losse bomen als herinneringsboom geplant. Langs de paden staan een beperkt aantal, solitaire bomen. Langs het water staan wat losse knotwilgen.
Bos / bosplantsoenTwee bosjes, aan de Westzijde van de Westerveldse Aa, stonden er al voor de aanleg van het waterretentiegebied. Natuurlijk beheren. Het voornaamste bos ontstaat in de velden voor waterretentie, als een natuurlijke ontwikkeling. Deze bossen hebben een ruigterand.
HagenGeen
HeestersGeen
GrasExtensief
Water en oevers Natuurlijke oevers langs de paden (extensief gras of ONNO beheer). De zijde tegenover de paden mag verruigen. Er zijn een drietal losse poelen. Deze zijn bedoeld voor amfibieën en liggen los van het andere water.
Vaste plantenGeen
VerhardingWandelpaden; Schots graniet. Fietspad; beton. Bij een aantal banken ligt wat extra tegelverharding, zodat er een rolstoel naast de bank kan staan. Dit is onderdeel van een route vanaf het Isala ziekenhuis.
ParkmeubilairBanken standaard