park de Hoogenkamp 8

Park Hogenkamp

Wijkpark uit de jaren ‘70, aangelegd voor uitbreidingen van Zwolle in de jaren ’50 en ’60 in Dieze. Het park ligt in de groene vinger langs de Middelweg. In 2003 is het park heringericht, naar aanleiding van een vraag uit de buurt om een ontmoetingsplaats. Er is onder meer een barbecueplek gemaakt in combinatie met een nieuwe speelplek.

Het park bestaat uit een drietal in elkaar overlopende ruimtes, omgeven door losse boombeplanting. Typerend zijn de hoogteverschillen, die deel voortkomen uit het oorspronkelijke landschap. Een muurtje met twee leilindes verwijst naar de boerderij (De Hoogenkamp) die ooit op deze plek stond.

Kenmerken park

Aanleg1975 – 1977, renovatie 2003 (beide ontwerp gemeente Zwolle).
Oppervlakte3,7 ha.
BeheerniveauStandaard (B)

Wat is er te doen

  • Barbecueplek (watertappunt, afvalbak, muurtje)
  • Hondenlosloopterrein
  • Picknickbank
  • Speelplek 0 – 12 jaar
  • Trapveld
  • Verhard speelveld (SUTU)
  • Vijver
  • Wandeling 0 – 1 km

Park Hogenkamp in beeld

Groenelementen

BomenIn los verband, langs de paden en rond de (gebruiks)ruimtes. Loofbomen, sortiment gemengd.
Bos / BosplantsoenZeven vakken met bosplantsoen, transparant snoeien (boom-, heester- en kruidlaag).
HagenAlleen bij de speelplek (beuk, standaardhoogte).
HeestersBovenaan de heuvel bij de oude boerderij; een lage blokbeplanting met daarin hogere heesters (vooral krentenboompjes). Doorzicht houden.
GrasDe drie centrale velden zijn gazon. Dit laat de hoogteverschillen goed uitkomen en maakt gebruik mogelijk. Extensief gras is er aan de buitenranden en aan de oevers.
Water en oeversOevers met riet ONNO beheren (oneven jaren noordoostoever maaien). De watergang langs de Middelweg heeft deels riet, deels gras in verband met zicht (op het water en vanuit de flats aan de Middelweg voor de sociale veiligheid) en voor honden. De vijver heeft ecologische waarden.
VerhardingLangs het pad loopt een doorgaand fietspad, tussen Dieze Oost en Dieze West. Dit is van asfalt. De overige paden zijn van Schots graniet. De barbequeplek is van waalformaat klinkers.
ParkmeubilairDe banken in het park zijn standaard. Bij de leilindes en rond de BBQ plek staat een laag (zit)muurtje. Bij de BBQ is ook een watertappunt en een regelmatig te legen, vuurbestendige afvalbak.