Oude Weteringpark

Park Oude Wetering

Nieuwe kralen aan een oud snoer. Centrale groene zone in Stadshagen. Langs de Oude Wetering liggen aan weerszijden parkjes en plantsoenen, sportvelden, scholen en groepen villa’s op terpen.

De Oude Wetering is één van de drie waterlopen die is aangelegd voor de ontginning van de polder Mastenbroek. Dit gebeurde in de tweede helft van de veertiende eeuw. De aanleg van de wijk Stadshagen is gestart eind twintigste eeuw. De waterloop, met de oevers en de weg erlangs, is de centrale as in het park.

De vele stedelijke functies die in de zone liggen, zijn doorgaans omgeven door hagen. Daarbuiten ligt gras met verspreide bomen. Dat geeft een groen karakter aan het park als geheel. De verschillende delen zijn wat in zichzelf gekeerd. De wandelpaden lopen vooral dwars (oost – west) op het park. Doorgaande routes noord - zuid ontbreken. Het park als geheel is daardoor wat versnipperd.

Kenmerken park

AanlegVanaf 2000. Gefaseerde aanleg met de groei van de wijk
OppervlakteTotaal 18,1 ha. Openbaar 10,6 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieBuurtpark. Aaneenschakeling van plekken voor de buurt

Wat is er te doen

 • Hondenlosloopterrein
 • Hondenspeelveld
 • Jeugdtuinen
 • Skatebaan
 • Speelplek 0 – 6 jaar
 • Speelplek0 – 12 jaar
 • Sportvelden (korfbal, tennis)
 • Trapveld (2x)
 • Verhard speelveld (2x)
 • Volkstuinen
 • Wandeling 0 – 1 km

Oude Weteringpark in beeld

Groenelementen

BomenVeel verspreide bomen. Over het algemeen min of meer natuurlijke loofhoutsoorten; iep, wilg, els, berk, walnoot, zoete kers. Hier en daar grotere populieren. Ook Italiaanse populieren zijn een thema, langs de Stadshagenallee en rond een verhard veld. Als verbijzondering staan bij de woningen sierkersen.
Bos / bosplantsoenTen noorden van het park is een tiny forest, in beheer bij het IVN. In dit gedeelte komen geen bosjes voor. Dit is verbonden met de aanleg van Stadshagen. Daarbij zijn vooral gras, bomen en hagen gebruikt. Zeker wat betreft natuurwaarden is dit een gemis.
HagenHagen rond bijna alle functies in het park, en bij sportvelden en het schoolplein. Veel meidoorn, maar ook veldesdoorn. Standaardhoogte is wenselijk bij openbare functies (bij verenigingen en dergelijke alleen in overleg. Vaak zijn ovalen gebruikt. Hierdoor ontstaat een open, groene ruimte met bomen en gras rond de functies. Deze geven eenheid aan het park als geheel.
HeestersIn het park komen geen heesters voor. Hierbij geldt hetzelfde als bij bos / bosplantsoen. Een aantal vakken met (natuurlijke) heesters zouden een verrijking zijn, mits de sociale veiligheid blijft bestaan.
GrasGebruiksplekken in gazon. Op enkele plekken ook als graspad en rond woningen. Overige ruig gras – waardoor eenheid in het park ontstaat.
Water en oeversNatuurvriendelijke oevers, in ruig gras.
Vaste plantenGeen
VerhardingPaden Schots graniet
ParkmeubilairIn het park staan banken (Streetlife met kunststof zitting, de standaard voor Stadshagen)