Schoonhorstpark

Park Schoonhorst

Tussen dijk en wijk. Open ruimte tussen de wijk Stadshagen en de dijk langs het Zwarte Water. Het park bestaat vooral uit natuurlijke graskavels tussen brede sloten. De richting van de sloten komt voort uit de oorspronkelijke verkaveling, maar er zijn meer (brede) watergangen bijgemaakt. Dit is geïnspireerd op de Weerribben en stimuleert schoon kwelwater. De ‘ribben’ hebben een steile oever met riet aan de zuidzijde en een flauwe oever met nat hooiland aan de noordzijde. Er zijn weinig bomen.

De natuurwaarden van het grasland en het water zijn hoog. Dat geldt zeker voor een ‘blauwgrasland’ (voedselarm, bloemenrijk vochtig hooiland) grenzend aan de kolk. Dit bestond al voor de aanleg en is – net als in Park Aa-landen - opgenomen in het park. 

De mogelijkheid om te wandelen in het park is beperkt. De paden sluiten wel aan op het Twistvlietpark en op drie plaatsen op de weg over de dijk. Een aantal kavels, met bebouwing en erfbeplanting, langs de dijk, zijn gehandhaafd bij de aanleg. Ook een oude kolk is opgenomen in het plan. Deze is voor de helft in beheer bij de gemeente.

Kenmerken park

Aanleg2000 (Ontwerp bureau TLU / bureau G84)
Oppervlakte6,2 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieBuurtpark met veel open, natuurlijk grasland en sloten. Schept ruimte tussen de wijk en het Zwarte Water

Wat is er te doen

  • Dierenweide (Kakel & co)
  • Wandeling 0-1 km (aansluitend wandelpad op de dijk)
  • Hondenlosloopterrein
  • Trekpontje (2x)
  • Volkstuinen

Park Schoonhorst in beeld

Groenelementen

Bomen Enkele knotwilgen, verder geen bomen.
Bos / bosplantsoenTwee houtsingels, langs een kavel van de dierenweide.
HagenGemengde haag rond de volkstuinen. Standaardhoogte.
HeestersGeen
GrasExtensief gras (ook met verlaagde stroken langs een aantal oevers). Alleen het hondenlosloopterrein aan de noordzijde is gazon. Blauwgrasland beheren als nat hooiland.
Water en oeversVeel watergangen, veel oevers; in extensief gras.
Vaste plantenGeen
VerhardingEnkele paden, Schots graniet.
ParkmeubilairOp dit moment Streetlife, de standaardbanken voor Stadshagen. Brug van metalen roosters en twee vissteigers, die zorgen voort beleving van riet en water.