Spoolderbos

Spoolderbos

Het Spoolderbos is aangelegd mede ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Zwolle als stad. De opening (op 26 maart 1980) gebeurde door prinses Beatrix. Daarbij plantte zij een linde (op de grote weide tegen het Engelse Werk aan). De bomen in het bos zijn gedoneerd door zo’n 4000 Zwollenaren.

Het Spoolderbos is een vochtig, natuurlijk parkbos. Er is een grote afwisseling van bos, open (natuurlijk) grasland en water. Dit zorgt voor een grote soortenrijkdom. Bij de bomen en heesters die zijn aangeplant is rekening gehouden met de soorten die van nature in het gebied zouden voorkomen. Dit op inheemse beplanting gebaseerde ontwerp was in omvang en opzet een van de eerste in Nederland. 

Door het hele bos loopt een fietspad; het Horreüs de Haaspad, vernoemt naar een Zwolse predikant en natuurliefhebber (1879 – 1943).

Er is een hoge grondwaterstand. Dit komt mede doordat het bos er is voor drinkwaterwinning. De grond van het park was en is grotendeels eigendom van Vitens N.V. De gemeente Zwolle heeft het terrein in erfpacht. De bedrijfslocatie van Vitens ligt tussen het Engelse Werk en het Spoolderbos. Drinkwaterwinning vindt hier plaats sinds 1945. In het Spoolderbos zijn nog een aantal putten, waar drinkwater wordt opgepompt uit diepe grondlagen. 

Tegen het Spoolderbos aan ligt een openbare heemtuin van Vitens. Hier zijn verschillende soorten dijkflora uit Overijssel bijeen gebracht. en aangelegd. Dit is gedaan volgens richtlijnen van Piet Zonderwijk. Deze hoogleraar vegetatiekunde uit Wageningen maakte zich in de jaren ’70 onder andere sterk voor natuurlijke wegbermen.

Kenmerken park

Aanleg1980 (ontwerp gemeente Zwolle)
Oppervlakte15,9 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieParkbos. Hoge natuurwaarden en drinkwaterwinning. Verbinding van de stad met het Engelse Werk en de IJssel

Wat is er te doen

  • Heemtuin van Vitens
  • Herinneringsboom (Hollandse Linde, geplant door prinses Beatrix)
  • Hondenlosloopterrein
  • Wandeling 1 – 5 km (aansluiting op het Engelse Werk)

Spoolderbos in beeld

Groenelementen

Bomen Bomen planten met milieukeur en bij voorkeur inheems, vanwege de drinkwaterwinning. Langs de paden staan onderbroken rijen met Zwarte populier, Grijze abeel, Zwarte els, Haagbeuk, Schietwilg en knotwilg. In de open ruimten zijn wat meer soorten 1e grootte loofbomen gebruikt.
Bos / bosplantsoenEr zijn verschillende bosvakken, waarbij het sortiment is gebaseerd op de potentieel natuurlijke variatie. Er zijn vakken met eik, linde, zoete kers en haagbeuk, waar de kronen inmiddels zijn gesloten en het bos ‘hol’ is. Er zijn ook vakken met vooral schietwilg, die transparanter zijn. Over het algemeen natuurlijk beheer. Enkele vakken bestaan uit els, boswilg en heesterwilgen.
HagenGeen
HeestersGeen sierheesters, wel vakken zonder bomen.
GrasAlleen het hondenlosloopterrein is deels gazon. Al het overige grasland is bloemrijk (extensief gemaaid) grasland. Er zijn hoge natuurwaarden. Een groot deel van het grasland is vochtig. Aan de noordwestzijde ligt een nat hooiland.
Water en oeversHoge waterstand. Een deel van de watergangen dateert van het oorspronkelijke landschap. De vijver is een onderdeel van de waterwinning.
Vaste plantenGeen
VerhardingPaden Schots graniet (ook het fietspad).
ParkmeubilairBanken standaard.