Twistvlietpark

Twistvlietpark

Het wijkpark van Stadshagen. Het bestaat uit twee delen. Het deel Centrumpark grenst aan het wijkwinkelcentrum. Het is ontworpen als een ‘village green’; een simpel, openbaar grasveld met bomen zoals dat vaak bij Engelse plaatsen voorkomt.

Het veld is opgetild tot het niveau van het winkelcentrum en ligt bol. Aan drie zijden is het omgeven door een betonnen rand. Aan de zuidzijde vormt deze een trap langs het water. De paden zijn recht en smal. In het park ligt een manifestatieveld in een open ruimte tussen de bomen.

Het andere deel, aan de zuidzijde, is het Rietpark. Het is een langwerpige strook langs de oude Riete (een oude veenstroom), die loopt van de Oude Wetering tot het Zwarte Water. Dit gedeelte bestaat vooral uit water (ongeveer de helft), riet en nat grasland. Hier is, om vooral ecologische redenen (en om het zicht op de Peperbus vrij te houden), aangesloten bij de oorspronkelijk situatie in de polder, met weinig opgaande beplanting. Wel is er een natuurlijk bos opgenomen (met een fietspad er doorheen), dat ook als natuurspeelplaats dient. Langs de oude Riete water loopt een graspad (het oude jaagpad).

In het Rietpark is een bosje (bij het basketbalveld) en een aantal knotwilgen (langs de oever) geadopteerd. In het Centrumpark ligt een beweegtuin, in beheer bij Stichting Empower. Hier ligt ook een basisschool (verdiept ten opzichte van het maaiveld van het park). Aan de westzijde staat een verzorgingstehuis, met voorzieningen in de onderste laag. Daarbij ligt een geadopteerde tuin.

Kenmerken park

AanlegVanaf 1998 (Ontwerp Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur bv i.s.m. Michael van Gessel)
OppervlakteTotaal 20,1 ha (Centrumpark 4,9 ha, Rietpark 15,2 ha)
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieWijkpark, evenementen

Wat is er te doen

  • Beweegtuin (met toestellen)
  • Evenemententerrein
  • Hondenlosloopterrein (route langs het water)
  • Natuurspeelplek (bos)
  • Schaatsen
  • Speelplek 0 – 6 jaar
  • Trapveld
  • Verhard speelveld (2x)
  • Wandeling 1 - 5 km (weinig rondwandelingen, wel aansluiting op andere parken)

Twistvlietpark in beeld

Groenelementen

Bomen De bomen in het Centrumpark staan verspreid en solitair. Meest voorkomend is de acacia (aan de buitenranden). Binnen het park zijn groepen van bijzondere boomsoorten (als trompetboom en hemelboom) en bijzondere solitairs (als Libanon ceder). Het Rietpark kent weinig bomen. Bij het winkelcentrum staan wat treurwilgen langs de oever. Langs het Twistvlietpad staan eiken, berken en vooral elzen.
Bos / bosplantsoenIn het Centrumpark komt geen bosplantsoen voor. In het Rietpark ligt een bos (met een fietspad erdoor), aan de oostzijde. Dit is een bosje. Het sortiment is inheems, afgestemd op de vochtige grond. Natuurlijk bosbeheer toepassen, met aandacht voor de speelfunctie.
HagenIn het Centrumpark staan een aantal rechte hagen om twee zitplekken, van Taxus (standaardhoogte). Deze kunnen beter weg, voor het beeld én de sociale veiligheid.
HeestersIn het centrale deel staan 4 soorten Magnolia’s. Rond deze solitairheesters zijn – voor het maaibeheer – groepen lagere heesters geplant (Lonicera en twee soorten pavementrozen). Deze laatste rond knippen. Op de eilandjes aan de westzijde staan meerdere soorten kornoeljes.
GrasEr is veel gazon in het Centrumpark, voor de evenementen en voor het karakter als ‘village green’. Het gras van het manifestatieveld heeft een verstevigde ondergrond. In het midden van het Centrumpark zijn veel krokussen geplant (geel, wit, paars). Het meeste gras in het Rietpark is extensief. Uitzonderingen zijn het trapveld en een speelveld aan de noordzijde, tegen de woningen aan. Het jaagpad kent een graspadbeheer. Langs de oevers liggen lager gelegen natte hooilanden.
Water en oeversDe oevers hebben een beheer volgens het ONNO principe (Oost en Noord maaien in oneven jaren, Zuid en West in even jaren). Veel van de oevers hebben een rietkraag, soms is er een veld met (overjarig) riet.
Vaste plantenGeen
VerhardingIn het Centrumpark zijn smalle (ca. 1 m) wandelpaden van asfalt. De route langs het water bestaat uit beton(tegels en platen).
ParkmeubilairDe standaardbank voor Stadshagen is gebruikt (Streetlife). De paden zijn aan de oostzijde met hekwerken begrensd (geplaatst op verzoek van bewoners, of fietsers en scooters niet toe te laten). Uit het originele ontwerp stammen de zitplekjes met betonnen zitelementen. De trapsgewijs aflopende oever - met betonnen elementen – is ’s zomers een plek om in de zon te zitten en met bootjes te varen. ’s Winters wordt hier geschaatst. Er is een JOP met een walletje en een keermuur van betonnen paaltjes.