Vegtlusterbos

Vegtlusterbos

Het Vegtlusterbos is een onderdeel van de groene vinger aan de oostkant van Zwolle, langs de Westerveldse Aa. Dit (hier rechtgetrokken) riviertje loopt aan de westgrens van het bos. Het ligt op het voormalige Boerendanserblok. Dit was een vochtig gebied. De naam van het park komt van de buitenplaats Vegtlust (gesloopt in 1878), die lag op de plaats van de huidige sportvelden.

De richtingen in het bos komen niet voort uit de oude verkaveling. De opzet is typerend voor de jaren ’80 en is sterk op natuurontwikkeling gericht. Er zijn bosvakken met daartussen open velden, stroken of boomweides met gras. Daar doorheen loopt de laan van het Vegtlusterpad (een fietspad). Centraal ligt een grotere open zone, in oost-west richting. Daarin ligt een grotere vijver en een watergang, beide verbonden met de Westerveldse Aa. In het gras groeien tal van orchideeën.

Een aantal onverharde graspaden voeren de bezoeker over verschillende ervaringen; in het bos (gesloten, donker), uit het bos (licht, open) en langs het bos en de oevers. In het bos is er een locatie met woonwagens en een wijkonderkomen van de ROVA. In het noordwesten ligt een standplaats voor kermisexploitanten en een volkstuinencomplex (Tuinvereniging Rechterland, eigendom grond gemeente Zwolle).

Kenmerken park

Aanleg1997 (ontwerp bureau G84).
Oppervlakte11,5 ha.
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieParkbos. Onderdeel van groene vinger aan de oostrand van Zwolle, bijzondere natuurwaarden (mede door kwelstroom vanaf de Vecht) en rustig wandelbos. Buffer tussen Zwolle en Berkum.

Wat is er te doen

  • Herinneringsbomen (laan, 2 velden, solitairen)
  • Hondenlosloopterrein
  • Toegankelijkheid beperkt (deels onverharde paden)
  • Trapveld
  • Vijver
  • Volkstuinen
  • Wandeling 1 – 5 km

Vegtlusterbos in beeld

Groenelementen

BomenBomen komen voor als laan, boomweide en verspreid (solitair of in kleine groepen). De (herinnerings)laan bestaat uit Alnus speathii ‘Speath’. Voor het overige zijn er inheemse loofbomen. De (zwarte) populieren op het veld ten noorden van de woonwagen vallen uit. De oorzaak is een hoge grondwaterstand en slechte grond (zware klei op arm zand).
Bos / bosplantsoenHet bos heeft een natuurlijke samenstelling, met soorten als eik, els en berk. Er zijn zomen met onder andere hazelaar en meidoorn. Het Vegtlusterbos valt onder het bosbezit van de gemeente Zwolle, dat in zijn geheel is gecertificeerd binnen de FSC-groepscertificering van de Stichting Face (nr. SGS-FM/COC-0684). Beheren als natuurlijk bos.
HagenHagen staan alleen bij de ingangen (noord en zuid); meidoorn en beuk, standaardhoogte.
HeestersGeen
GrasHet trapveld in het zuidoosten en het hondenlosloopterrein, oostelijk en westelijk van de centrale vijver, zijn gazon. Al het overige gras is extensief. Er zijn een aantal graspaden.
Water en oeversDe oevers ONO beheren (In Oneven jaren de Noord- en Oostoevers maaien, in even jaren de zuid – en westoevers). Houtige opslag beperken tot 5%. De watergang in de open zone aan de oostzijde van de vijver heeft een verlaagde, natuurlijke oever aan de zuidzijde. Daarin hoge natuurwaarden.
Vaste plantenGeen
VerhardingHet doorgaande pad in het park en het pad vanaf de Sparrenlaan zijn van Schots graniet. De toegang tot de standplaatsen voor de kermisexploitanten is van beton (keiformaat).
ParkmeubilairIn het park staan banken (standaard, Velopa BN of vergelijkbaar). Het trapveld heeft doeltjes en ballenvangers. Bij de toegangen aan de zuidzijde en de oostzijde staan hondenpoepzakautomaten.