Westerveldse bos

Westerveldse bos

Nieuw bos op oude vuilstort. Groot, natuurlijk bos en recreatiegebied aan het Zwarte Water. Het bos ligt aan weerszijden van de waterkering. Buitendijks is er meer recreatiefunctie. Dit gedeelte is geplant op de oude vuilnisbelt van Zwolle. Er is hier afval gestort van de jaren ’30 tot de jaren ’80 van de vorige eeuw. Zo ontstond een ca. 15 meter hoge bult, die afgedekt is met een meter grond. Op het hoogste punt van de bult is een uitzichtpunt, met zicht op de rivier, tot aan de monding van de Vecht en de kerktoren van Hasselt.

Binnendijks is bos geplant op het bestaande maaiveld. Dit bos heeft meer een functie voor extensieve recreatie en natuur. De bodem is hier ook voedselrijk (zware klei), maar vochtig. Oude sloten zijn gehandhaafd. Er is een open strook vanaf de Urksteeg, die uitkomt in een centrale ruimte. Vandaar lopen twee lanen richting de dijk die dwars door het bos loopt. Tegen de dijk ligt een open ruimte bij een oude kolk. De dijk (met het binnendijkse talud) is eigendom van Waterschap WDOD.

De aanleg komt voort uit een plan van Prof. J.T.P. Bijhouwer. Die werkte mee aan het uitbreidingsplan voor Zwolle Noord, in de jaren ‘60. Zijn idee was om bij de nieuwe wijken als Holtenbroek en de Aa-landen ook een ‘Zwarte Woud’ aan het Zwarte Water te maken, als recreatiegebied.

Kenmerken park

AanlegJaren ’80 en ’90 vorige eeuw. Ontwerp gemeente Zwolle
Oppervlakte42,2 ha
BeheerniveauStandaard (B)
FunctieParkbos, natuur en recreatiegebied

Wat is er te doen

  • Bos
  • Herinneringsbomen (2 lanen)
  • Heuvel
  • Mountainbikeparcours
  • Parkeerplaats
  • Sloepenhaven
  • Wandelroute 1 – 5 km

Westerveldse bos in beeld

Groenelementen

Bomen Er zijn 4 lanen in het binnendijkse gedeelte, waarvan 2 herinneringsbomen (eik en iep). De overige 2 zijn Italiaanse populier en knotwilg. Er zijn enkele solitairen en boomgroepen, voornamelijk populier.
Bos / bosplantsoenMeerdere bosvakken, beplant met inheemse bomen. Buitendijks vooral populier en eik, haagbeuk en linde, op de voedzame maar drogere grond op de oude vuilnisbelt. Binnendijks meer soorten van vochtige grond; els, wilg en populier, maar ook vakken met eik en haagbeuk. Vooral binnendijks heeft essentaksterfte flinke uitval gegeven. Deze vakken herstellen zich op natuurlijke manier. Bosvakken natuurlijk beheer
HagenGeen
HeestersGeen sierheesters, wel een aantal vakken met heesterwilgen tegen de dijk aan, bij de oude kolk. Ook hier natuurlijk beheer
GrasAl het gras is extensief. Alleen bovenop de heuvel is een vak gazon, voor het gebruik. Langs watergang bij de toegang vanaf de Urksteeg is een verlaagd gedeelte met nat hooiland. Verder zijn er een flink aantal graspaden
Water en oeversDe watergang langs de dijk is in beheer bij het Waterschap. De overige sloten (afkomstig van de oorspronkelijke verkaveling) en hebben natuurlijke oevers, in extensief gras of bos
Vaste plantenGeen
VerhardingVerharde paden Schots graniet. Ook de parkeerplaats is van halfverharding. Bij de sloepenhaven liggen wegen en paden van asfalt. Het fietspad over de waterkering is van beton
ParkmeubilairBanken standaard. Op de heuvel is een uitzichtpunt met betonnen zitelementen. Hier staat ook een picknickbank