Zalnépark

Zalnése Weteringpark

Van kwekerij tot wateropvang. Buurtpark tussen de Ceintuurbaan en het Almelose kanaal. Open gebied zonder verharde wandelpaden. Het heeft een functie voor natuur en wateropvang. Het bestaat vooral uit grasland en waterpartijen. De vrijkomende grond is verwerkt in een aantal langgerekte ruggen. Langs de Ceintuurbaan hebben die ook een geluidskerende functie. Het middengebied van het park is open, mede omdat er meerdere hoogspanningsleidingen overheen lopen.

Het park grenst aan de dijk en de uiterwaarden van het Almelose kanaal. Het is aangelegd in het kader van de spoorwegverdubbeling van de treinverbindingen die van Zwolle naar het noorden lopen. Het park is een compensatie van groen, natuur en water die voor dat project moesten wijken. Voorheen lag hier kwekerij Stuifbergen. De noordgrens is de verbinding van de Westerveldse Aa met het gemaal bij het Almelose kanaal. De dijk, de uiterwaarden en de omgeving van het gemaal zijn eigendom van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Wat is er te doen

  • Wandeling 0 – 1 km (over graspaden)
  • Dijk (toegankelijk)
  • Natuurlijke waterpartijen

Kenmerken park

Aanleg2022 (ontwerp Prorail)
Oppervlakte4,3 ha
BeheerniveauStandaard (B)
Functie Buurtpark. Wandeling, waterretentie, natuurontwikkeling. Plek aan het rondje Zwolle

Zalnése Weteringpark in beeld

Groenelementen

Bomen Twee rijen lindes op de ruggen (buiten de hoogspanningsleidingen). Groepen zoete kers en veldesdoorn bij het fietspad. De groep oudere moeraseiken bij het gemaal is eigendom van het Waterschap
Bos / bosplantsoenGeen
HagenGeen 
HeestersGeen
GrasAl het gras is extensief. Een aantal delen zijn verlaagd aangelegd, als waterretentie. Beheren als nat hooiland
Water en oeversAantal waterpartijen met (overjarige) rietoevers. Bij de ruggen aan de westkant liggen twee sloten. Oevers hier extensief gras
Vaste plantenGeen
VerhardingFietspad van asfalt. Opritje van grasbetonstenen
ParkmeubilairPicknickbank. Houten hekken bij toegangen aan de Ceintuurbaan