Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u niet ver lopen? Maar maakt u wel gebruik van een auto? Vraag dan een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan.

Dicht bij huis

Met deze kaart kunt u dicht bij huis parkeren. Of op een handige plek bij uw werk, de supermarkt, arts of Stadkamer. Met een GPK mag u daar parkeren. Dat is meestal gratis. Op de pagina Parkeren gehandicapten leest u waar en wanneer dit kan

Met de kaart kunt u ook op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren in de hele Europese Unie.

Er zijn drie soorten parkeerkaarten

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten
Soort Voor wie Informatie
Bestuurderskaart U bent gehandicapt en bestuurt zelf een voertuig. Bijvoorbeeld een auto of brommobiel.
 • Op deze kaart staat de letter B.
 • De kaart is niet gebonden aan een kenteken, maar aan u als persoon.
 • U kunt de kaart voor elk voertuig gebruiken.
Passagierskaart U bent gehandicapt, maar rijdt niet zelf in een voertuig.
 • Op deze kaart staat de letter P.
 • De kaart is niet gebonden aan een kenteken, maar aan u als persoon.
 • Als u niet meerijdt, mag deze kaart niet worden gebruikt
Instellingenkaart Voor instellingen die gehandicapte bewoners vervoeren Met deze kaart is het niet nodig om voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

 

Bestuurderskaart

U kunt een bestuurderskaart aanvragen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent inwoner van Zwolle.
 • u heeft een geldig rijbewijs.
 • u kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen met hulpmiddelen als een stok, krukken of een rollator. Dit is al ten minste 6 maanden zo.
 • of u bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
 • of u heeft andere aantoonbare ernstige beperkingen.

Passagierskaart

U kunt een passagierskaart aanvragen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent inwoner van Zwolle.
 • u bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van een bestuurder.
 • u kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen met hulpmiddelen als een stok, krukken of een rollator. Dit is al minstens 6 maanden zo.
 • of u bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
 • of u hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen.

Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Instellingenkaart

U kunt als zorginstelling een instellingenkaart aanvragen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De instelling moet gevestigd zijn in Zwolle.  
 • De voertuigen waarvoor u de parkeerkaart aanvraagt, moeten op naam van de instelling staan.  
 • U mag de kaart alleen gebruiken voor het vervoer voor mensen met een handicap die in de instelling verblijven.

 

Als u een gehandicaptenparkeerkaart wilt:

 • aanvragen
 • verlengen
 • vervangen
 • wijzigen
 • beëindigen

kunt u dat hier digitaal doen:

Formulier gehandicaptenparkeerkaart

Let op: Hiervoor heeft u DigiD nodig als belanghebbende. Heeft u nog geen DigiD? Kijk dan op www.digid.nl.

Vraagt u aan namens een instelling óf lukt het u niet de aanvraag of melding digitaal te doen? Bel ons dan op 14038.

Medische gegevens

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een GPK, heeft de gemeente medische gegevens nodig. Daaruit moet blijken dat u een (blijvende) handicap heeft. Hebben wij onvoldoende medische gegevens? Dan ontvangt u van een onafhankelijke medische keuringsinstantie een oproep voor een keuring. Het medische advies is bepalend voor het wel of niet verstrekken van de GPK.

Verlengen

Hebt u al een GPK die door de gemeente Zwolle is uitgegeven? En verloopt binnenkort de geldigheid van de kaart? Dien dan een verlengingsverzoek in via bovenstaande link. Doe dat op tijd: bij voorkeur tussen de 1 en 2 maanden voorafgaand aan de einddatum.  

 

 

Als u vragen heeft over deze parkeerkaart neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Aan de gehandicaptenparkeerkaart en het verlengen van deze kaart zijn kosten verbonden.

Zie tarieven

Vermissing of diefstal van uw GPK

 • Als uw GPK is vermist, dan moet u dit aan ons melden. U ontvangt dan een nieuwe kaart.
 • Als uw GPK is gestolen, dan moet u dit melden bij de politie. Daarna kunnen wij u pas een nieuwe kaart verstrekken.
 • Als u een nieuwe parkeerkaart wilt aanvragen gaat u naar de tab Aanvraag, melding of wijziging en vult u het digitale formulier in.

Voor het vervangen van een GPK betaalt u evenveel als voor het verlengen van een GPK.

Beleid & wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

Voor de regels over parkeren buiten Zwolle kunt u terecht bij de betreffende gemeenten of op www.gehandicaptenparkeerkaart.nl.

Meer informatie over het aanvragen van een GPK kunt u ook vinden op www.rijksoverheid.nl.