Parkeerbelasting

In de gemeente Zwolle moet u parkeerbelasting (parkeergeld) betalen als u uw auto parkeert. U kunt aan uw belastingplicht voldoen door te betalen:

 • bij een parkeermeter of –automaat;
 • via belparkeren;
 • voor uw parkeervergunning.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Betaalt u niet? Of betaalt u niet genoeg? Dan krijgt u een parkeerboete, ook wel een naheffing van parkeergeld. Daar komen nog extra kosten bij.

Bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag

Bent u het niet eens met de parkeerboete (aankondiging van beschikking)? Ga dan naar ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete. Dit loopt via Centraal Justitieel incassobureau en niet via de gemeente Zwolle.

Tegen de naheffingsaanslag kunt u binnen 6 weken (na de dag waarop u de aanslag heeft gekregen) bezwaar maken. Voordat u bezwaar maakt, adviseren we u eerst te kijken bij de veelgestelde vragen over naheffingsaanslagen.

In uw bezwaar moet het volgende staan:

 • uw naam
 • uw adres
 • de datum
 • uw handtekening
 • de reden waarom u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaar digitaal doen

Wilt u bezwaar maken via een brief, stuur de brief dan naar:

Gemeente Zwolle, t.a.v. Juridische zaken, NPB, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

  Volmacht

  Maakt iemand anders bezwaar voor u? Stuur dan een volmacht mee. Doe dit binnen zes weken. Wilt u over uw bezwaar in gesprek met de gemeente, geef dat dan in uw brief aan.

   Als u vragen heeft over een parkeerboete, kijk dan bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op via het telefoonnummer 14 038.

   Bekijk voor de tarieven de Verordening Parkeerbelastingen.

   Beleid & wetgeving

   Bij dit product gaan we uit van de landelijke wetgeving en/of plaatselijke regels.

   Wetgeving:
   wetten.overheid.nl