Parkeerbelasting

In de gemeente Zwolle moet voor het parkeren bij een parkeermeter of een parkeerautomaat worden betaald. U betaalt deze parkeerbelasting als u:

  • uw auto parkeert bij een parkeermeter of -automaat (de feitelijke parkeerbelasting);
  • uw auto parkeert op een parkeervergunningplaats en u een parkeervergunning bezit.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting:
Wordt er niet of niet voldoende betaald, dan volgt naheffing van parkeergeld verhoogd met een kostenopslag.

Bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag

Tegen de naheffingsaanslag kunt u binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is opgelegd) bezwaar maken. Het bezwaarschrift stuurt u naar het Afdelingshoofd Juridische zaken van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hierin moet in ieder geval uw naam, uw adres, de datum, uw handtekening en de reden waarom u bezwaar maakt staan. Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Uw bezwaar is tijdig als het binnen zes weken ontvangen is. Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan in uw brief aan.

Ik wil het bezwaar via een formulier afhandelen

naheffingsaanslag-bezwaar-parkeerbelasting.pdf

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Bekijk voor de tarieven de Verordening Parkeerbelastingen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl