Parkeerbelasting

In de gemeente Zwolle moet u betalen voor het parkeren bij een parkeermeter of een parkeerautomaat. U betaalt deze parkeerbelasting als u:

  • uw auto parkeert bij een parkeermeter of -automaat (de feitelijke parkeerbelasting);
  • uw auto parkeert op een parkeervergunningplaats en u een parkeervergunning bezit.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Betaalt u niet? Of betaalt u onvoldoende? Dan ontvangt u een naheffing van parkeergeld plus een kostenopslag.

Bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag

Tegen de naheffingsaanslag kunt u binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is opgelegd) bezwaar maken. Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Afdelingshoofd Juridische zaken van de gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

In uw bezwaarschrift moeten een aantal dingen staan:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum
  • uw handtekening
  • de reden waarom u bezwaar maakt staan.

Volmacht

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Uw bezwaar is op tijd (tijdig) als het binnen zes weken ontvangen is. Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan in uw brief aan.

Het bezwaar via een formulier afhandelen

U kunt uw bezwaar ook via een formulier afhandelen. Hier kunt u het formulier downloaden:

naheffingsaanslag-bezwaar-parkeerbelasting.pdf

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle: zwolle.nl/contact

Bekijk voor de tarieven de Verordening Parkeerbelastingen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl