Parkeerbelasting

In de gemeente Zwolle moet u parkeerbelasting betalen als u:

 • Uw auto parkeert bij een parkeermeter of -automaat (de feitelijke parkeerbelasting);
 • Uw auto parkeert op een parkeervergunningplaats en u een parkeervergunning heeft.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Betaalt u niet? Of betaalt u niet genoeg? Dan krijgt u een naheffing van parkeergeld. Daarbij komt nog een kostenopslag.

Bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag

Bent u het niet eens met een aankondiging van beschikking? Ga dan naar ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete. Dit loopt via Centraal Justitieel incassobureau en niet via de Gemeente Zwolle.

Tegen de naheffingsaanslag kunt u binnen 6 weken (na de dag waarop de aanslag is opgelegd) bezwaar maken. Voordat u bezwaar maakt, adviseren we u eerst te kijken bij de veelgestelde vragen over naheffingsaanslagen.

U kunt uw bezwaar digitaal indienen

Wilt u een bezwaarschrift schriftelijk indienen, stuur het dan naar

Gemeente Zwolle
t.a.v. Juridische zaken, NPB
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam
 • uw adres
 • de datum
 • uw handtekening
 • de reden waarom u bezwaar maakt staan.

Volmacht

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Uw bezwaar is op tijd als het binnen zes weken ontvangen is. Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan in uw brief aan.

  Als u vragen heeft over een parkeerboete neem dan contact op met de gemeente Zwolle: zwolle.nl/contact

  Bekijk voor de tarieven de Verordening Parkeerbelastingen.

  Beleid & Wetgeving

  Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

  Wetgeving:
  wetten.overheid.nl