Parkeervergunning voor bewoners

De volgende bewoners komen in aanmerking voor een parkeervergunning:

  • Bewoners die wonen in sector 1 en 2. Er wordt maximaal één parkeervergunning per zelfstandige woning verleend. Bewoners van niet-zelfstandige woningen in deze sectoren komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.
  • Bewoners die wonen in sector 4 tot en met 13. In deze sectoren kunnen maximaal twee vergunningen per zelfstandige woning worden verleend. Een tweede vergunning wordt alleen verleend aan een tweede bewoner op het adres die houder van een motorvoertuig is. Er kunnen niet twee vergunningen aan één persoon worden verleend. Voor niet-zelfstandige woningen wordt maximaal één parkeervergunning verleend.

Bekijk de parkeersectoren op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Als het maximale aantal vergunningen binnen een parkeersector is bereikt, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Op dit moment is er een wachtlijst voor parkeervergunningen in de sectoren 1, 2 en 12. De wachttijd voor sector 1 is 4 tot 6 maanden, voor sector 2 is de wachttijd 10 maanden tot een jaar en voor sector 12 is de wachttijd ongeveer 2 tot 4 weken. Voor de periode dat aanvragers in sector 1 op de wachtlijst staan, kunnen zij gebruik maken van een wachtlijstabonnement voor de parkeergarage Noordereiland. Aanvragers in sector 2 die op de wachtlijst staan, kunnen gebruik maken van een wachtlijstabonnement voor de parkeerlocaties Emmawijk of Turfmarkt. Voor aanvragers die op de wachtlijst voor sector 12 staan, is er helaas geen wachtlijstabonnement beschikbaar. 

U kunt de parkeervergunning aanvragen via zwolle.nl/parkeerloket

U logt in via DigiD. U kunt DigiD aanvragen via www.digid.nl.

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning moet u wonen in het vergunninghouder gebied en houder zijn van een motorvoertuig.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?
Als u aan de standaardvoorwaarden voldoet, wordt een vergunning direct verstrekt.

Als uw aanvraag niet aan de standaardvoorwaarden voldoet, neemt de behandeling 1 tot 2 weken in beslag. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Lease- of huurauto
Als het motorvoertuig een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf is, moet een kopie van het lease- of huurcontract als bijlage bij de aanvraag worden gevoegd.

U kunt zelf 24/7 uw wijzigingen doorgeven via www.zwolle.nl/parkeerloket

U moet als bewoner ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie.

Voor de kosten van dit product, zie: Leges Parkeertarieven voor 2016

Automatische betaling
Vraagt u een parkeervergunning aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een factuur en wordt de betaling afgeschreven.

U kunt dit aangeven via zwolle.nl/parkeerloket

Als u niet automatisch betaalt, moet u elk jaar zelf zorgen voor betaling.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voorschriften
Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen, zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl