Parkeervergunning voor bewoners

De volgende bewoners komen in aanmerking voor een parkeervergunning:

 • Bewoners van sector 1 of 2.
  U kunt maximaal één parkeervergunning per zelfstandige woning krijgen. Als u in een niet-zelfstandige woning in één van deze sectoren woont, komt u niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Een niet-zelfstandige woning heeft geen eigen toegang. Bewoners delen bijvoorbeeld hun keuken, douche en/of toilet met anderen.
 • Bewoners van sector 4 tot en met 13.
  In deze sectoren kunt u maximaal twee vergunningen per zelfstandige woning krijgen. Daar zijn een paar voorwaarden voor:
  • Het kan alleen als in uw sector minder dan 95% van het maximum aantal te verlenen vergunningen al is verleend.
  • Alleen een tweede gezinslid met een motorvoertuig kan op uw adres een tweede vergunning aanvragen.
  • Er kunnen niet twee vergunningen aan één persoon worden verleend.

Bekijk de parkeersectoren op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Wachtlijst

Als het maximale aantal eerste vergunningen binnen een parkeersector is bereikt, komt u op een wachtlijst.

Wachtlijst sector 2

Op dit moment is er een wachtlijst voor parkeervergunningen in sector 2. De wachttijd is 8 tot 10 maanden. Voor de periode dat aanvragers in sector 2 op de wachtlijst staan, kunnen zij gebruik maken van een wachtlijstabonnement voor de parkeerlocaties Emmawijk of Turfmarkt. 

Parkeerabonnement sector 1 en 2

Woont u in sector 1 of 2 en komt u in aanmerking voor een parkeervergunning? Dan kunt u in plaats van een parkeervergunning in de sector ook kiezen voor een parkeerabonnement voor één van de parkeerlocaties rondom het centrum. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Noordereiland
 • Katwolderplein
 • Emmawijk
 • Burgemeester van Rooijensingel.

De kosten van dit abonnement zijn dan gelijk aan die van een parkeervergunning.

Sector 4 tot en met 13

In de sectoren 4 tot en met 13 kan een tweede parkeervergunning per zelfstandige woning worden verleend. Dat kan alleen als niet meer dan 95% van het maximum aantal vergunningen is vergeven. 

Hoge parkeerdruk Assendorp en Stationsbuurt (sector 12 en sector 7)

Gezien de hoge parkeerdruk in Assendorp en de Stationsbuurt (sector 12 en 7) verwachten wij niet dat er nog ruimte komt in deze sectoren voor het uitgeven van tweede vergunningen op een adres. Aanvragers voor een tweede parkeervergunning worden ook niet op een wachtlijst geplaatst.

U kunt de parkeervergunning aanvragen via zwolle.nl/parkeerloket. Hier kunt u uw parkeervergunning ook wijzigen.

Daarvoor logt u in via DigiD. U kunt DigiD aanvragen via www.digid.nl.

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning moet u wonen in het vergunninghoudergebied en houder zijn van een motorvoertuig.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Als u aan de standaardvoorwaarden voldoet, krijgt u direct een vergunning.

Als uw aanvraag niet aan de standaardvoorwaarden voldoet, kan het 1 tot 2 weken duren. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Lease- of huurauto

Is het motorvoertuig een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf? Dan moet u een kopie van het lease- of huurcontract als bijlage bij de aanvraag doen.

U kunt zelf 24/7 uw wijzigingen doorgeven via www.zwolle.nl/parkeerloket

U moet als bewoner ingeschreven staan in de Basisregestratie personen (BRP).

Er zijn adressen waarvoor géén parkeervergunning wordt verleend

Niet op álle adressen binnen de parkeersectoren kunt u een parkeervergunning krijgen.  Hiervoor zijn twee hoofdredenen:

 1. Er is privéparkeergelegenheid, en/of;
 2. De zogenaamde “nul-vergunnningenafspraak” is van toepassing.

Als u op een adres woont waarop dit van toepassing is, komt u niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

1. Privé parkeergelegenheid

Als uit onze gegevens blijkt dat er nu of voorheen privéparkeergelegenheid bij het adres is (geweest), kunt u voor dat adres geen parkeervergunning krijgen en kan de vergunning worden ingetrokken.

2. Nulvergunningenafspraak

Als voor uw adres een nulvergunningenafspraak is gemaakt, kunt u geen parkeervergunning voor dat adres krijgen. Deze afspraak is door de gemeente gemaakt met de aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouw, verbouw of wijziging van een gebouw. Bijvoorbeeld degene die het appartement(encomplex) of huis heeft laten (ver)bouwen waarin u woont.

Parkeerdruk

Als de aanvrager niet genoeg of geen parkeerplaatsen op eigen terrein aanlegt, kan de gemeente toestemming geven voor een andere parkeeroplossing. Maar wel onder een voorwaarde: de gemeente geeft geen parkeervergunningen voor het parkeren in de openbare ruimte. Zo zorgen we ervoor dat er geen extra parkeerdruk ontstaat in de parkeersector. Met deze nulvergunningenafspraak kan het (bouw)plan wel doorgaan. De aanvrager/bouwer moet de bewoner/gebruiker informeren over deze afspraak met de gemeente.  

Meer informatie

Wilt u weten of u voor uw adres een parkeervergunning kunt aanvragen? Neem dan contact op met de sectie Vergunningen via 14038. 
U kunt ook een bericht sturen  via het contactformulier o.v.v. Lijst Parkeren op eigen terrein en nul-vergunningenregeling.

Voor de kosten van dit product, zie: Leges Parkeertarieven

Automatische betaling

Vraagt u een parkeervergunning aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een bericht over de betaling en wordt het bedrag afgeschreven.

U kunt dit aangeven via zwolle.nl/parkeerloket

Als u niet automatisch betaalt, moet u de vergunning elk jaar zelf verlengen en betalen via Ideal in het parkeerloket.

Als u vragen heeft over deze vergunning, kijk dan (bij uw eigen gegevens) in uw digitaal parkeerloket.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Parkeervergunning wijzigen

Via het digitale loket kunt u:

 • Uw parkeervergunning opzeggen.
 • Een tijdelijk kenteken toevoegen
 • Een permanente kentekenwijziging doorgeven.

Bewoners loggen in met DigiD. Bedrijven kunnen inloggen met e-Herkenning.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen, zijn er voorschriften voor een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift