Premie op Actie

De gemeente stimuleert goede initiatieven

Als wijkbewoner weet u als geen ander hoe uw wijk mooier, gezelliger en veiliger kan worden. Daarom stimuleert de gemeente met Premie op Actie bewoners om zelf initiatieven te ontplooien die uw straat of buurt een opkikker geven.

Denk bijvoorbeeld aan sociale initiatieven als het organiseren van een muziek-swingavond met muzikanten uit de wijk of het opfleuren van het aangezicht van uw straat.

Aanvraagformulier Premie op Actie

Na ontvangst van uw aanvraag zal de betreffende wijkmanager contact met u opnemen.

Spelregels

  •     U neemt samen met uw buurtgenoten het initiatief (al dan niet samen met in de wijk werkzame instellingen)
  •     Er bestaat draagvlak voor het initiatief in de buurt of straat
  •     U levert zelf ook een bijdrage door uw handen uit de mouwen te steken, middelen beschikbaar te stellen of op een andere manier
  •     U probeert zo mogelijk een bijdrage te krijgen van derden door fondsenwerving en dergelijke
  •     Het gaat om kleinschalige bijdrage vanuit de gemeente met een maximum van € 1000,-
  •     Uw initiatief vraagt om een eenmalige bijdrage. De gemeente blijft uw initiatief niet ieder jaar opnieuw financieel ondersteunen
  •     Het initiatief heeft niet tot gevolg dat er een structurele (financiële) bijdrage nodig is van de kant van de gemeente

Beschikbaar budget

U kunt het hele jaar door Premie op Actie aanvragen. Voor iedere wijk is een bepaald budget beschikbaar.

Is het budget voor dit jaar op, dan kan uw aanvraag niet door de gemeente worden beloond. U kunt er dan voor kiezen om met uw aanvraag een jaar te wachten. Of u kunt zoeken naar andere financieringsbronnen.

De maximale bijdrage die verleend wordt, is € 1000,-.


Meer informatie

Als u meer informatie wilt over de actiemogelijkheden in uw wijk, kunt u bellen naar 14038. U wordt dan doorverwezen naar de wijkbeheerder of wijkmanager van uw wijk.