Prestatieafspraken Zwolse woonambities ondertekend

Prestatieafspraken Zwolse woonambities ondertekend

31 januari 2024
Homepage

Op 31 januari hebben gemeente Zwolle, woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang en hun huurdersorganisaties de prestatieafspraken voor de Zwolse woonambities ondertekend. Samen bouwen ze aan een sterk Zwolle met goede, betaalbare en duurzame woningen voor iedereen. 

Krapte op de woningmarkt
Er is ook in Zwolle een groot tekort aan woningen, waardoor er een flinke krapte op de woningmarkt is ontstaan. De betaalbaarheid van het wonen staat mede door de hoge inflatie en de gestegen energiekosten onder druk.

Wethouder Dorrit de Jong: “De landelijke wooncrisis voelen we ook in Zwolle. Ook hier zoeken veel inwoners een betaalbare en geschikte woning.  De wachtlijst voor sociale huurwoningen is bovendien erg lang. We willen een Zwolle zijn waar iedereen een huis maar ook vooral een thuis heeft. Ik ben blij dat we als gemeente Zwolle samen met de drie Zwolse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties goede afspraken hebben gemaakt over meer woningen, wonen & zorg, betaalbaarheid en verduurzaming. Zo zorgen we dat iedereen in Zwolle een (t)huis kan vinden.” 

Wiepke van Erp Taalman Kip, bestuurder van SWZ:

“We richten ons ook nadrukkelijk op de woonbehoeftes van ouderen. Zo bouwden we een SamSam Huis, waar ouderen zelfstandig wonen, maar ook voorzieningen delen. En binnenkort starten we met de bouw van een Knarrenhof in Stadshagen. Hierdoor komen er ook weer woningen vrij voor gezinnen”.

De prestatieafspraken helpen bij realiseren Zwolse woonambities

De prestatieafspraken vormen een overeenkomst tussen gemeente Zwolle, de woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang en hun huurdersorganisaties (Centrale Bewonersraad deltaWonen, Centrale Huurdersraad Openbaar Belang, De Woonkoepel SWZ). De afspraken kennen een looptijd van 2024 tot en met 2027.Met deze prestatieafspraken dragen de partijen bij aan de woonopgaven zoals verwoord in de Nationale Prestatieafspraken en de Woondeal West-Overijssel.

Met deze afspraken zetten de partijen gezamenlijk alles op alles om goed, betaalbaar en duurzaam wonen in Zwolle te realiseren. De belangrijkste thema’s voor Zwolle zijn:

  • Voldoende sociale huurwoningen
  • Betaalbaarheid
  • Duurzaamheid en woningkwaliteit
  • Een thuis voor iedereen
  • Leefbare wijken

Evert Leideman, directeur bestuurder van deltaWonen: “Samenwerking is de sleutel tot een leefbare, duurzame toekomst. In deze prestatieafspraken met de gemeente, de andere woningcorporaties en de huurdersorganisaties leggen we niet alleen vast wat we willen bereiken, maar ook hoe we dat samen gaan realiseren. We zetten ons in voor voldoende betaalbare, duurzame huizen van goede kwaliteit, in wijken waar het prettig wonen en leven is. Oftewel: samen bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen zich thuis kan voelen en waar woongeluk hand in hand gaat met maatschappelijke verantwoordelijkheid”. 

Sjoerd Quint, bestuurder Openbaar Belang: “Met een grote inspanning om juist extra nieuwbouw te realiseren voor onze doelgroepen en starters, dragen we bij aan een grotere slaagkans om een woning te bemachtigen in deze gespannen woningmarkt in Zwolle”.

Foto: Ondertekenmoment prestatieafspraken Zwolse woonambities – fotocredits: Pedro Sluiter

Prestatieafspraken Zwolse woonambities ondertekend