luchtfoto binnenstad Zwolle

Private laadkabels vooralsnog niet toegestaan

04 maart 2024
Homepage

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week besloten dat het voorlopig in Zwolle niet is toegestaan om met een eigen laadkabel een elektrische auto op te laden in de openbare ruimte. De huidige regel blijft daarmee gelden. 

Inwoners en ondernemers vragen de gemeente steeds vaker of zij een (laad)kabel voor hun elektrische auto over, onder of in de openbare ruimte mogen aanleggen. Alhoewel het college de toename van het aantal elektrische auto’s in de stad ziet als een positieve ontwikkeling, het draagt immers bij aan duurzame mobiliteit, blijft het vooralsnog niet toegestaan om private laadkabels aan te brengen in de openbare ruimte. Belangrijkste overweging hierbij is dat de openbare ruimte toegankelijk en veilig moet blijven voor alle inwoners.  

Vinger aan de pols  
Voorafgaand aan het besluit van het college heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de situaties in andere gemeenten. Conclusie is dat de meeste andere gemeenten dezelfde lijn volgen als Zwolle. Ook in andere steden is op een enkele uitzondering na, het opladen van een elektrische auto in de openbare ruimte via een eigen laadkabel niet toegestaan. Gemeenten willen niet dat er onveilige situaties kunnen ontstaan wanneer inwoners zelf voorwerpen in de openbare ruimte plaatsen. Laadkabels kunnen bijvoorbeeld leiden tot struikelgevaar of blootliggende stopcontacten. In de APV wegen gemeenten het algemene belang van veiligheid, tegengaan van verrommeling en handhaafbaarheid van ongewenste situaties af tegen de individuele behoefte van inwoners om hun auto op te laden in de openbare ruimte. Het college houdt de komende jaren vinger aan de pols als het gaat om ontwikkelingen op dit gebied. Mochten die ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven dan wordt bekeken of het beleid moet worden herzien. 

Dekkend netwerk openbare laadpalen 
Zwolle biedt eigenaren van elektrische auto's die de wens hebben om een laadkabel in de openbare ruimte te plaatsen een goed, veilig en goedkoop alternatief. Om zoveel mogelijk eigenaren van elektrische auto's de mogelijkheid te geven hun auto op te laden is er flink geïnvesteerd in een dekkend netwerk van openbare laadpalen. In Zwolle is nu al bijna overal (binnen 250 meter van de woning) een openbare laadpaal beschikbaar. De komende jaren komen er nog veel meer openbare laadpalen bij. Zo bedient de gemeente deze groep rijders. Bovendien kunnen inwoners via de gemeente een extra openbare laadpaal in de buurt aanvragen, mocht het huidige aanbod onvoldoende zijn.