Besluiten (huis)nummering

Een overzicht van de besluiten van burgemeester en wethouders over toegekende, gewijzigde of ingetrokken (huis)nummers vindt u voortaan op www.overheid.nl. Het gaat vooral om huisnummers maar ook om nummers van transformatorhuisjes, ligplaatsen voor woonboten en standplaatsen voor woonwagens.

In het Archief vindt u oudere besluiten