Besluiten (straat)naamgeving

Op deze pagina vindt u besluiten van burgemeester en wethouders over toegekende, gewijzigde of ingetrokkken (straat)namen. Het gaat vooral om straatnamen maar ook namen voor parken, bruggen, tunnels of fietspaden.

In het Archief vindt u oudere besluiten voor 2015.