Punterdiep een buurt van betrokken en actieve bewoners

De zandbak bij de speeltuin was meer een kattenbak dan een speelplek voor kinderen. Nu spelen de kinderen in een opgeknapte natuurspeeltuin, die ook nog eens door de bewoners zelf wordt onderhouden. De bomen konden wel wat meer kleur gebruiken. Nu ligt rond 15 bomen in de straat een minituintje. En al die hardrijders langs die boomtuintje, die moesten een lesje geleerd  worden.

Buurtbewoner Penny: “Onze wijk is een kinderrijke wijk. Met name in onze straat spelen kinderen van 2 tot 10 jaar veel samen. We hebben een klein pleintje waar ze met de bal spelen, fietsen en skelteren. De ballen schieten soms de weg over en de kinderen fietsen nog wel eens onbedacht de weg op. Als ouder probeer je je kinderen er natuurlijk voor te behoeden, maar uit hun enthousiasme gebeurt het dan soms toch. In de "S" weg die aansluit op onze straat, rijden automobilisten vaak best hard. Hier mag je maximaal 30 km en dat is al best hard. Het is een stukje waar je voor het oversteken niet alleen naar links en rechts moet kijken, maar ook achter je. Het is niet erg overzichtelijk.”

Samen met wijkbeheerder Monique Wiegers en de politie is een actiemiddag georganiseerd. Kinderen hielpen de politie om met een lasergun de snelheid te meten van auto’s, is een waarschuwing op het wegdek gespoten en zijn hardrijders ‘gewaarschuwd’ en bij goed rijgedrag beloond.

Eerste paal Buurtinitiatief

De natuurspeeltuin Punterdiepis niet alleen ingericht naar de ideeën van de bewoners, maar zij hebben ook een groot deel van het werk zelf gedaan. En nu het klaar is, nemen zij ook het onderhoud van de speeltuin en het groen voor hun rekening. De speeltuin is feestelijk geopend door wethouder Michiel van Willigen. Dat deed hij met het plaatsen van de eerste paal Buurtinitiatief. “Veel bewoners zetten zich in voor hun wijk, buurt of straat. Dat weet en ziet niet iedereen en daarom geven we regelmatig publiciteit aan al die actieve bewoners. Nu gaan we dat ook doen met een bord op paal. Ik hoop dat de hele stad straks vol hangt en staat met bordjes en paaltjes en dat dat andere bewoners inspireert om met hun ideeën voor een leuke, veilige, groene en duurzame buurt aan de slag te gaan.”

Wijkenmagazine

Hoe de stad, wijk en buurt zich ontwikkelt, hangt voor een belangrijk deel af van de betrokkenheid, vindingrijkheid, ideeën en inzet van bewoners. De bewoners van Punterdiep zijn hiervan een goed voorbeeld.

In het Wijkenmagazine staan meer voorbeelden van buurtinitiatieven en bewonersparticipatie. Het magazine laat zien dat bewoners en partners onmisbaar zijn bij ‘het maken van de wijk’ en dat die samenwerking heel veel mooie, verrassende, kleine en grote initiatieven oplevert.

www.zwolle.nl/wijkenmagazine