Raadsplein 18 maart 2024

Stadhuis
18 maart 2024 - 18 maart 2024
Homepage

Op maandag 18 maart debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de stand van zaken herijking visie arbeidsparticipatie. Gelijktijdig is er een rondetafelgesprek over verkeersveiligheid in de TaK-zaal.

Bekijk de toelichting en de stukken op de agenda voor 18 maartexterne-link-icoon.