Regelingen voor Zwolse makers

Voor Zwolse makers uit álle kunstdisciplines worden verschillende maatregelen getroffen. Kunstenaars, performers, gezelschappen en amateurs kunnen hier aanspraak op maken.

Het subsidieplafond van de regeling Cultuur & Kwaliteit wordt voor 2022 opgehoogd. Projecten die eerder gemeentelijke subsidie ontvingen en moe(s)ten worden uitgesteld of aangepast vanwege Corona, kunnen een bijdrage aanvragen voor deze extra kosten. Maximaal de helft van de extra gemaakte kosten zijn subsidiabel.

Zwolse zelfstandigen

De gemeente Zwolle heeft een deel van het Corona noodsteun beschikbaar gesteld voor Zwolse zelfstandigen in de culturele sector voor het Coronabestendig maken van hun onderneming. Denk hierbij aan de aanschaf van apparatuur voor digitalisering van diensten/producten, extra scholing voor Corona-bestendige werkzaamheden, de huur van grotere repetitieruimte om 1,5 meter te waarborgen, het ontwikkelen van nieuwe Corona-bestendige projecten, etc. Hiervoor is maximaal 3.000,- euro per aanvrager beschikbaar. Let op: de subsidie is niet beschikbaar voor reguliere investeringen maar is bedoeld voor investeringen die het mogelijk maken te werken binnen de Corona-maatregelen.

U kunt subsidie aanvragen door onderstaande documenten te mailen naar Subsidieloket@zwolle.nl

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier: Aanvraagformulier corona gerelateerde investeringen.pdf
  • Een recent uittreksel KvK (max. 3 maanden oud) waaruit blijk dat u als ZZP’er in Zwolle gevestigd bent en werkzaam in de culturele sector.
  • Bewijsstukken voor de investering waarvoor subsidie aangevraagd wordt, zoals facturen of getekende offertes, minimaal ter hoogte van het aangevraagde bedrag. Deze facturen of offertes moeten gedateerd zijn in 2021 of 2022.

Heeft u als zelfstandig ondernemer in de culturele sector vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met (mevr.) S.Wiersma@zwolle.nl

Overige steunmaatregelen

Voor vragen over deze nieuwe regelingen kunt u contact opnemen met mevr. S. Wiersma via S.Wiersma@zwolle.nl