Regio IJssel-Vecht geselecteerd voor deelname aan derde ETHOS-telling: meer zicht op aantal dak- en thuisloze mensen

03 juli 2024
Homepage

Regio IJssel-Vecht, met Zwolle als centrumgemeente, is geselecteerd om deel te nemen aan de derde ronde van de ETHOS-telling. Deze telling, een initiatief van Hogeschool Utrecht Lectoraat Wonen en Welzijn en Kansfonds, heeft als doel om in heel Nederland betrouwbare cijfers te verkrijgen over dak- en thuisloosheid. Deze cijfers zijn cruciaal voor het ontwikkelen van adequaat beleid gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid. De voorbereidingen vinden nu plaats, de telling start in januari 2025.

In Nederland is er onvoldoende zicht op het aantal dak- en thuisloze mensen en hun profielkenmerken. De huidige monitoring telt nieuwe groepen dak- en thuisloze mensen, zoals jongeren, vrouwen, arbeidsmigranten en economisch daklozen, onvoldoende mee. Experts, opvangorganisaties en beleidsmakers geven aan dat de schattingen van het CBS slechts een deel van de situatie weergeven.

Wethouder Dorrit de Jong licht toe: ‘We zijn heel blij dat we mogen meedoen aan de ETHOS-telling. Dit is heel belangrijk om dak- en thuisloos echt goed aan te gaan pakken: het begint namelijk bij weten hoeveel mensen dak- of thuisloos zijn, ook degenen die tot nu toe buiten ons zicht bleven. Als we dit beter weten, kunnen we echt gericht aan de slag om dak- en thuisloosheid aan te pakken.

In de visie van Regio IJssel-Vecht staat het ‘wonen eerst’ principe centraal. Dit betekent dat we streven naar passende huisvesting voor al onze inwoners, inclusief de meest kwetsbaren.’

De ETHOS-telling is een vernieuwende methode die een uitgebreid beeld geeft van het aantal mensen zonder duurzame huisvesting in een regio. Dit omvat niet alleen mensen die gebruik maken van opvangfaciliteiten, maar ook degenen die bij familie of vrienden van bank naar bank hoppen. Deze brede benadering geeft een nauwkeuriger inzicht in de omvang van dak- en thuisloosheid in de regio.

ETHOS is in 2006 in Vlaanderen ontwikkeld en staat voor ‘European Typology of Homelessness and Housing Exclusion’. De methode gaat uit van een eendaagse telling in een gemeente of regio, een zogenoemde point-in-time-meting. Alle organisaties of mensen die in aanraking komen met dak- en thuisloze mensen vullen op de dag van de telling vragenlijsten in over mensen die vallen in de ETHOS-categorieën. Naast gemeente en de maatschappelijke opvang doen bijvoorbeeld ook wijkcentra, ervaringsdeskundigen en ziekenhuizen mee zodat ook minder zichtbare groepen geteld worden.

De startdag is in januari 2025, in oktober 2025 worden de eerste resultaten verwacht.