Rembrandtlaan

De Rembrandtlaan wordt een fietsstraat. De straat is een belangrijke fietsverbinding van en naar de binnenstad. Het is echter ook een route waar we van gebruikers en bewoners klachten ontvangen over de snelheid waarmee met name automobilisten door de straat rijden en de veiligheid in de straat.

Dit is voor ons aanleiding geweest om, samen met een klankbordgroep, te kijken naar de inrichting van de Rembrandtlaan. Met de herinrichting willen we de verkeersveiligheid verbeteren en beter aansluiten bij het 30 km/u regime en de woonfunctie van de Rembrandtlaan. Ook willen we de fietser een comfortabele en aantrekkelijke route bieden.

Fietsstraat

Het voorstel is om de Rembrandtlaan in te richten als fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute, maar  waar auto’s wel zijn toegestaan. De snelheid van de auto wordt beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. Een rijbaan van rood asfalt geeft aan dat fietsers ruim baan krijgen en de automobilist zijn snelheid moet aanpassen aan die van de fietser.

Wat gaan we aanpassen?

De Rembrandtlaan krijgt vanaf de rotonde Drijbersingel tot aan de kruising met de Minervelaan het nieuwe fietsstraat profiel met rood asfalt. Aan de zijkanten en in het midden komen zwarte stroken, waarbij de stroken uitgevoerd worden met een klinkerprint. Op de klinkerstroken kunnen auto’s uitwijken wanneer zij elkaar passeren, maar ze zijn vooral bedoeld om  duidelijk aan te geven dat de fietser op de rijbaan rijdt.

De strook in het midden zorgt ervoor dat deze fietsstraat er straks anders uitziet dan sommige andere fietsstraten in Zwolle, zoals bijvoorbeeld de Vondelkade. Dat komt omdat er in de Rembrandtlaan een bus rijdt en die heeft meer ruimte nodig. Het profiel van de Rembrandtlaan zal vergelijkbaar zijn met het profiel van de Tesselschadestraat.

In het ontwerp voor de straat is speciaal aandacht besteed aan:

Rotonde op kruising Minervalaan
De kruising van de Minervalaan met de Rembrandtlaan wordt uitgevoerd als rotonde. Een rotonde werkt als snelheidsremmer en zorgt voor een duidelijke overgang van het 50 km/u gebied naar het 30 km/u gebied. Daarbij geeft een rotonde meer comfort voor de fietsers op deze kruising. Om de rotonde mogelijk te maken worden de huidige bushaltes verplaatst naar de Monteverdilaan.

Oversteek Hobbemastraat
De oversteek van de Hobbemastraat blijft ook in de nieuwe situatie in klinkerbestrating waarbij we kiezen voor een mengeling van donkere en lichte klinkers (claire obscure). Daarbij wordt de oversteek uitgevoerd als zebra.

Parkeren
Als gevolg van de herinrichting neemt het aantal parkeerplaatsen in de omgeving van de Rembrandtlaan toe. De bestaande parkeerplaatsen kunnen een halve meter worden versmald, omdat in het nieuwe fietsstraat profiel een strook langs de parkeerplaatsen loopt. Hierdoor worden de trottoirs breder.

Op een aantal plekken in de Rembrandtlaan komen voor de fiets stallingsvoorzieningen. Deze stallingen gaan te koste van een aantal parkeerplaatsen maar omdat er door de herinrichting nieuwe parkeerplaatsen komen, neemt het totaal aantal parkeerplaatsen toch toe.  

Klimaatbestendigheid en groen

De kruising Minervalaan wordt met de nieuwe inrichting veel groener, omdat de hoeveelheid verharding op deze kruising sterk vermindert. Daarbij wordt de rotonde op een unieke, klimaat adaptieve manier uitgevoerd. In plaats van de standaard situatie, waarbij het midden van de rotonde het hoogste punt is, wordt bij deze rotonde het midden juist het laagste punt.

Het groen in het midden van de rotonde wordt daarmee een soort wadi. Omdat de kruising met de Minervalaan het laagste punt is in de straat, is dit de plek waar bij stortbuien normaal waterlast ontstaat. Door de rotonde als waterberging in te zetten kunnen we een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van dit deel van de stad.

Het ontwerp van de Rembrandtlaan: ontwerp_rembrandtlaan.pdf