Ruim 1 miljoen euro voor Regionale Agenda Zorg en Veiligheid

14 juni 2024
Homepage

De Regio IJsselland krijgt een subsidie van ruim 1 miljoen euro van ZonMw, de landelijke organisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg.

Met de subsidie kan meer passende zorg en ondersteuning worden gegeven aan mensen met onbegrepen gedrag en complexe problematiek. Dit draagt bij aan eigen veiligheid, een veiligere omgeving, minder overlast en meer ruimte voor professionals. 

“Sommige van onze inwoners hebben nu eenmaal wat meer begeleiding nodig in het leven; vaak gaat dit goed”, legt burgemeester Ron König van Deventer uit. ”Maar bij het vertonen van onbegrepen gedrag, kan het schuren met bijvoorbeeld buren, familie of anderen in de omgeving. Met deze subsidie kunnen we een impuls geven aan de samenwerking tussen verschillende partners in de regio, zodat we mensen met onbegrepen gedrag beter kunnen helpen en mensen uit hun omgeving betere ondersteuning kunnen bieden.”

Inwoner centraal

De uitvoering van de Regionale Agenda Zorg en Veiligheid wordt opgedeeld in 3 projecten:

Lokaal én regionaal de basis van zorg en veiligheid op orde.
Bij personen met onbegrepen gedrag en complexe problematiek zijn vaak meerdere hulpverleners en organisaties betrokken. Het doel van dit project is om te werken aan gezamenlijke uitgangspunten en definities, zodat voor alle gemeenten en samenwerkingspartners duidelijk is wie er aan zet is als een situatie uit de hand loopt. Dit doet de regio met de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) als ‘kapstok’.

Intensievere samenwerking tussen politie en zorgprofessionals rondom acute en niet-acute meldingen. 
Met dit project ontwikkelt IJsselland een werkwijze waarbij politie en zorgorganisaties meer samen optrekken bij  meldingen over personen met onbegrepen gedrag  Bijvoorbeeld door gezamenlijke diensten en door samen op een melding af te gaan Zo krijgen inwoners met onbegrepen gedrag sneller de hulp die zij nodig hebben.

Starten met (en leren over) onvoorwaardelijke woonplekken in IJsselland.
Voor een kleine groep mensen met een combinatie van ernstige problemen, zoals verslaving, psychiatrische problemen en onaangepast gedrag, zijn op dit moment geen passende woonplekken beschikbaar. De regio maakt een start met het ontwikkelen van één of meer locatie(s) waar deze mensen permanent kunnen wonen, onder deskundige begeleiding. Met dit project wil IJsselland ervaring op doen over wat nodig is om dit soort woonplekken te realiseren.

Wethouder Dorrit de Jong (Zorg & Veiligheid) van de gemeente Zwolle: “Met deze financiële impuls kunnen we een persoonsgerichte aanpak maken voor mensen met onbegrepen gedrag die een risico vormen voor hun omgeving en henzelf. Het gaat om een groep die tussen wal en schip valt doordat organisaties in de zorg, het sociaal domein, wonen, veiligheid en justitie elkaar niet altijd goed weten te vinden. Wij gaan zorg-, veiligheids- en welzijnsprofessionals nog meer stimuleren om over hun grenzen heen te kijken.”

Regionale Agenda Zorg en Veiligheid

Regio IJsselland werkt intensief samen met gemeenten, zorgpartners, woningcorporaties, politie en justitie op het gebied van zorg en veiligheid. De gezamenlijke ambities staan beschreven in de Regionale Agenda Zorg en Veiligheid.

Meer informatie

Kijk op Regionale Agenda Zorg & Veiligheid IJsselland - versterking uitvo (zonmw.nl)externe-link-icoon