Ruimtelijk ontwikkelplan Centrumgebied Oosterenk vastgesteld

13 juni 2024
Homepage

Het college van B&W heeft het ruimtelijk ontwikkelplan voor ‘Centrumgebied Oosterenk’ vastgesteld. Met dit plan wordt invulling gegeven aan de transformatie van Oosterenk naar een gebied waar wonen, werken, leren, zorgen en recreëren hand in hand gaan. In deze fase van Centrumgebied Oosterenk komen ongeveer 580 woningen in alle prijssegmenten.

BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling, Jansen Vastgoed en deltaWonen werkten samen met de gemeente Zwolle aan dit plan. Centrumgebied Oosterenk ligt rondom het ziekenhuis. In het plan zijn de eerste twee ontwikkellocaties uitgewerkt. BPD ontwikkelt ongeveer 250 woningen aan ‘de Stadsrand’, de voormalige waterschapslocatie aan de Dokter van Thienenweg. Op de ‘Kop van de Boulevard’ aan de Dokter Spanjaardweg ontwikkelt Jansen Vastgoed ongeveer 330 woningen en voorzieningen.

Toevoegen wonen en groen

Wethouder Gerdien Rots (ruimtelijke ontwikkeling): 'Dit plan is goed nieuws voor iedereen die een woning zoekt in Zwolle. Op een verrassende plek in de bestaande stad gaan we huizen bouwen voor alle verschillende woningzoekers: singles, stellen, gezinnen en senioren. Naast deze woningen gaan we het gebied groener en leefbaarder maken, met wandelroutes langs de Westerveldse Aa. Zo transformeren we Oosterenk naar een gemengd stedelijk gebied. Nu staan in Oosterenk de bedrijfsfuncties gezondheid, economie en onderwijs centraal. Dit ontwikkelplan laat zien hoe we de woonfunctie daarmee kunnen combineren en het groen van de rand van de stad meer in de wijk kunnen laten doorlopen.' 

Dit plan draagt bij aan de regionale prestatieafspraken over het bouwen van voldoende woningen tot en met 2030. Het Rijk kende voor deze gebiedsontwikkeling vorig jaar een woningbouwimpuls  toe, wat het belang voor Zwolle en de regio aantoont.   

Onderscheidende stadsbuurt 

'Met dit plan creëren we een onderscheidende stadsbuurt voor Zwolle', aldus Dennis Laing, ontwikkelingsmanager bij BPD, namens de coalitie. 'Enerzijds is het landschap van de Westerveldse Aa als inspiratiebron genomen om een klimaatrobuuste en natuurinclusieve leefomgeving te ontwikkelen. Anderzijds de bestaande stad Zwolle en haar verstedelijkingsopgave. Deze twee, stad en landschap, ontmoeten elkaar in Centrumgebied Oosterenk. In het plan zit een mooie mix van eengezinswoningen en appartementen die het mogelijk maakt om samen met Jansen Vastgoed, de Zwolse corporaties en het BPD Woningfonds wonen betaalbaar en bereikbaar te houden.'

Meedenken

Vanaf het najaar van 2022 dachten de directe buren, omwonenden en belangengroepen mee over de ontwikkeling van Centrumgebied Oosterenk. Het ontwikkelplan is verbeterd met de opmerkingen uit de omgeving. Zo is er gekozen voor een getrapte opbouw in de hoogte van de gebouwen. Daarmee komt de bebouwing minder massief over. Verder komt er meer ruimte voor de wandelaar en fietser en komen er meer ontmoetingsplekken.

Vervolg

Het college van B&W heeft het ruimtelijk ontwikkelplan vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming. De volgende stap is dat de ontwikkelaars het ruimtelijk ontwikkelplan verder uitwerken, onder meer in een bouwplan en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Ook in deze fase kunnen belangstellenden en belanghebbenden meedenken. Tegelijkertijd wordt voor de Stadsrand en de Kop van de Boulevard een wijziging voor het Omgevingsplan voorbereid. 

Ruimtelijk ontwikkelplan

Het ruimtelijk ontwikkelplan staat op www.nieuwbouw-oosterenk.nlexterne-link-icoon

Bron tekening: KCAP/Coalitie Centrumgebied Oosterenk

Tekening met impressie van centrumgebied Oosterenk