Samen werken aan een toekomstbestendig sociaal Zwolle

15 mei 2024
Nieuwsbrief sociaal domein

Anders werken en denken. Samen proberen en leren. Verbinden en bewegen. Als gemeente en partners hebben we binnen de hervormingsagenda samengewerkt aan de beweging die we binnen het sociaal domein aan het maken zijn.

Wethouder Dorrit de Jong: ‘Mensen met goede ideeën en lef hebben de ruimte gekregen om aan de slag te gaan, met respect voor ieders rol. Zo hebben we gewerkt aan toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Om inwoners van Zwolle een goede plek in de samenleving te kunnen bieden.’

Toekomstbestendig sociaal Zwolle

Iedere Zwollenaar moet zijn leven zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Als daar ondersteuning bij nodig is, dan organiseren wij dat het liefst zo normaal mogelijk in de eigen omgeving. We werken daarom aan een sterke sociale basis, preventie, laagdrempelige zorg en het normaler maken van uitdagingen in het leven. Als het nodig is, dan is er zwaardere en specialistische zorg beschikbaar.

Afsluiting programma

Binnen het net afgeronde Programma Hervormingsagenda hebben we de afgelopen 4 jaar aan deze beweging gewerkt. Tijdens het eindevenement op 4 april stonden we daarbij stil. Om lessen te delen op inhoud en op samenwerking. Om successen te delen en de stappen te vieren die we al gezet hebben. En om vooruit te kijken naar de toekomst. In deze video leggen betrokkenen de werkwijze en de resultaten uit. 

Resultaten

Het programma van de Hervormingsagenda heeft gezorgd voor de randvoorwaarden om de gewenste hervormingen binnen het Sociaal Domein in de praktijk te brengen. Om zo tot nieuwe manieren van denken en werken te komen, waardoor inwoners beter geholpen worden. Alle resultaten van het programma kun je bekijken op deze website.

Verder op de ingeslagen weg

De ingezette beweging zal grotendeels doorgaan. De komende jaren krijgt dat in de Koers sociaal domein verder vorm. Deze Koers zal voor de zomer aan de raad worden voorgelegd.

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief hebben we betrokkenen steeds op de hoogte gehouden van de resultaten van de hervormingsagenda. Deze nieuwsbrief zal voortgezet worden. Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de nieuwsbrief ‘Ontwikkelingen sociaal domein’.externe-link-icoon